Informacje bieżące

"Absolwent bez Barier" 11.01.2018 13:05

informacja dla studentów ostatniego roku i absolwentów ZUT z niepełnosprawnością

W związku z realizowanym projektem ,,Absolwent bez barier”, organizowanym przez Stowarzyszenie Absolwentów Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu wraz z Państwową Fundacją Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, który odbywa się od 1.10.2017-31.03.2019 r., zwracamy się do osób zainteresowanych naszą inicjatywą skierowaną dla osób niepełnosprawnych do wzięcia udziału w projekcie, który ułatwi im wejście na rynek zawodowy, zgodny z kwalifikacjami oraz zainteresowaniami.
W przedsięwzięciu mogą wziąć udział osoby z aktualnym orzeczeniem o niepełnosprawności, zarówno studenci ostatniego roku oraz absolwenci, którzy ukończyli studia 2 lata temu lub wcześniej. Program obejmuje zaplanowanie i wdrożenie ścieżki kariery do 120 osób na terenie 7 województw: dolnośląskiego, śląskiego, pomorskiego, kujawsko-pomorskiego, zachodniopomorskiego, wielkopolskiego, opolskiego. Dodatkowo, w ramach projektu przygotowaliśmy dla kandydatów:

  • Profesjonalne szkolenia,
  • Możliwość dofinansowania studiów podyplomowych na uczelniach wyższych,
  • Płatnych staży,
  • Wsparcie psychologa oraz doradcy zawodowego na każdym etapie projektu,
  • Możliwość uzyskania dotacji na rozwinięcie własnej działalności gospodarczej.

Zapraszamy również osoby, które chciałyby pomóc nam podczas tworzenia inicjatywy na zasadzie wolontariatu, którego celem będzie motywowanie oraz wspomaganie beneficjentów. Wolontariuszem może zostać każda osoba, chcąca przyczynić się do zrobienia czegoś dobrego dla drugiej osoby oraz taka, która lubi dzielić się swoimi pomysłami i doświadczeniami.
Zachęcamy do kontaktu: