Informacje bieżące

Rekrutacja na trzecią edycję Studiów podyplomowych "Programowanie z elementami systemów wbudowanych" 26.01.2018 13:59

Wydział Informatyki Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie zaprasza do podjęcia nauki na dwusemestralnym studium podyplomowym „Programowanie z elementami systemów wbudowanych".
Trzecia edycja rozpocznie się w marcu 2018. Studia te skierowane są do kręgu osób zainteresowanych nabyciem lub podniesieniem umiejętności w zakresie programowania urządzeń i systemów wbudowanych.
Oferta została stworzona w porozumieniu z przedsiębiorstwami branży IT aktywnie działającymi w województwie zachodniopomorskim. Zajęcia będą prowadzić wykładowcy Wydziału Informatyki Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie oraz specjaliści z firm:

Studia te są unikalnym przykładem połączenia wiedzy i praktyki każdej ze stron. 
Całkowita odpłatność za 2 semestry zajęć wynosi 4600 zł, z możliwością płatności w ratach. Zajęcia będą prowadzone w systemie niestacjonarnym, w soboty i w niedziele w  obiektach Wydziału Informatyki ZUT w Szczecinie przy ul. Żołnierskiej 49/52.
Wszelkich dodatkowych informacji udziela pani Iwona Scheibe (ischeibe@wi.zut.edu.pl) tel. 91 449 5667 lub pan Radosław Maciaszczyk (rmaciaszczyk@wi.zut.edu.pl), tel. 91 449 5642 

Zapraszamy – decyduje kolejność zgłoszeń!