Informacje bieżące

Studenci WBiA w finale konkursu The Trial by Vinci Construction 02.07.2018 11:32

W semestrze letnim studenci WBiA wzięli udział w międzynarodowym konkursie ogłoszonym przez francuską firmę Vinci Construkcion, z koordynacją etapów regionalnych przez firmy współpracujące – w Polsce przez firmę Warbud SA

Celem konkursu było przygotowanie projektu koncepcyjnego w jednej z kategorii konkursowych: Konstrukcje przyszłości, Zrównoważone budownictwo oraz Miasta nad i pod miastami.

Zespół w składzie Andrzej Chuchra (AiU, S2), Daniel Felczak (B, S2), Krzysztof Wojciechowski (B, S2) i Szymon Żabkiewicz (B, S2), przygotował projekt pn. „Floating Garden Poland” nawiązujący bezpośrednio do specyficznych uwarunkowań Szczecina powiązanego z przemysłem morskim, a którego ponad połowę powierzchni stanowią akweny wodne i tereny zielone. Zespół, w kategorii Zrównoważone budownictwo, zaproponował rozwiązanie oparte na zasadzie 4R: obejmujące wykorzystanie zużytych kontenerów morskich (Reuse) do realizacji małych jednostek mieszkalnych o wysokim standardzie energetycznym (Reduce), ich zaopatrzenie w energię z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii (Renewable) – paneli fotowoltaicznych oraz wodnej pompy ciepła wykorzystującej przemianę fazową woda-lód – ograniczające wpływ projektowanych obiektów na środowisko (Reduce). Przewidziane zostało również uzdatnianie szarej wody we wbudowanej małej oczyszczalni ścieków (Recycle). Projekt zrealizowany został pod opieką dr inż., arch. Karolinay Kurtz-Oreckiej oraz konsultowany w zagadnieniach dotyczących wbudowania małej oczyszczalni ścieków z dr hab. inż. Anną Głowacką, prof. ZUT, i wodnej pompy ciepła – z dr inż. Wojciechem Tuchowskim.

Dnia 18 kwietnia br., w siedzibie Warbud SA w Warszawie, miał miejsce finał regionalny, na którym prezentowano pomysły drużyn. Projekty podlegały ponownej ocenie punktowej, w której Zespół WBiA uzyskał ich najwięcej, kwalifikując się tym samym do finału światowego z regionu Polska. Finał ogólnoświatowy konkursu The Trial by Vinci Construction odbył się w dniach 17 i 18 maja br. w Paryżu i Ance we Francji. Wzięło w nim udział 14 drużyn z całego świata, w tym 5 z Francji, 2 z Afryki oraz po jednym z Anglii, Republiki Czeskiej, Polski, Azji, Oceanii (Australia), Ameryki Północnej (Kanada) i Ameryki Łacińskiej (Kolumbia). Pierwszego dnia, w laboratorium Innowacji Vinci w Paryżu, miała miejsce prezentacja projektów, matomiast drugiego dnia, po przejeździe do Ance, zorganizowano zmagania sportowe. Szczecińska Drużyna okazała się niezrównana w konkurencji budowy i pływania tratwą oraz jazdy na rowerze górskim zajmując ostatecznie 2 miejsce w zawodach sportowych. W konkursie głównym 1 i 3 miejsce przypadło drużynom francuskim, 2 zaś zespołowi nigeryjskiemu.

W zmaganiach zespołu WBiA towarzyszyło dwoje opiekunów – dr inż., arch. Karolina Kurtz-Orecka i mgr inż. Szymon Skibicki.