Informacje bieżące

Sukces Instytutu Technologii Chemicznej Nieorganicznej I Inżynierii Środowiska 26.01.2018 08:45

Pracownicy Instytutu Technologii Chemicznej Nieorganicznej i Inżynierii Środowiska z Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej uzyskali patent europejski dotyczący otrzymywania węgla aktywnego z huby „The method of preparation of activated carbon from fungi”.

Patent jest rezultatem intensywnej współpracy Instytutu z dwoma norweskimi ośrodkami naukowymi: SINTEF i Vestfold University College. Warto dodać, że współpraca ta zaowocowała uzyskaniem w latach 2014-2017 finansowania projektu badawczego „Post-Combustion CO2 Capture on New Solid Sorbents and Application in a Moving Bed Reactor” - kierownik projektu: prof. dr hab. inż. Urszula Narkiewicz, współfinansowanego ze środków funduszy norweskich, w ramach programu Polsko-Norweska Współpraca Badawcza realizowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.