Aktualności

Busole Biznesu rozdane 06.06.2012 11:27

17 maja br. rozdano Busole Biznesu za 2011 rok. Nagroda Gospodarcza
Prezydenta Szczecina przyznawana jest od 2006 roku i ma promować
najlepsze szczecińskie firmy, działania proinwestycyjne oraz
inspirować rozwój przedsiębiorstw i miasta. Nagrody przyznane zostały
w czterech kategoriach: Firma roku, Inwestycja, Firma dla Szczecina
oraz Innowacja roku.
Miło nam poinformować, że w kategorii Firma roku zwyciężyła firma
kk-electronic Polska Sp. z o.o., z którą Wydział Elektryczny podpisał
w tym miesiącu porozumienie o współpracy.
Oprócz nagród gospodarczych przyznane zostały także wyróżnienia za
najlepszą pracę doktorską ukierunkowaną na nowoczesne technologie i
innowacje, Nagrody Prezydenta Miasta Szczecin na najlepszą pracę
magisterską lub dyplomową ukierunkowaną na nowoczesne technologie i
innowacje oraz Nagrody Prezydenta Miasta Szczecin za najlepszą pracę
naukową z zastosowaniem komercyjnym.
Nagrodę za najlepszą pracę magisterską lub dyplomową otrzymał inż.
Przemysław Makiewicz za pracę pt. ,,Symulacja wpływu parametrów
sekwencji wzbudzającej na wynik obrazowania metodą echa spinowego w
rezonansie magnetycznym". Promotor pracy: dr inż. Krzysztof Penkala
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny, Wydział Elektryczny,
Katedra Inżynierii Systemów, Sygnałów i Elektroniki
Nagrodę za najlepszą pracę doktorską otrzymał dr inż. Marek Zenker -
za pracę doktorską pt. ,,Wpływ struktury oleju i papieru na relaksację
dielektryczną kanałów olejowych transformatorów energetycznych".
Promotor: dr hab. inż. prof. ZUT Jan Subocz, Zachodniopomorski
Uniwersytet Technologiczny, Wydział Elektryczny, Katedra
Elektrotechnologii i Diagnostyki.
Serdecznie gratulujemy zwycięzcom!

Relacja TVP Szczecin z gali wręczenia nagród Video:
www.tvp.pl/szczecin/nasze-programy/relacje-felietony/wideo/busola-biznesu/7409616