Aktualności

Członkowie SKN ZUT znowu na podium 16.05.2012 14:25

W dniach 10-11 maja 2012 roku podczas XVII Międzynarodowej Konferencji Studenckich Kół Naukowych we Wrocławiu organizowanej przez Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, studenci Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie ze Studenckiego Koła Naukowego Marketingu Promar reprezentowanego przez Agnieszkę Łuczak i Karolinę Wilusz zajęli I miejsce w Sekcji ekonomicznej oraz otrzymali nagrodę Dziekana Wydziału Przyrodniczo-Technologicznego Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Na tej samej konferencji I miejsce w Sekcji popularno-naukowej za pracę pt. „Wirtualny pieniądz - szanse i zagrożenia" otrzymała także studentka z Koła Naukowego Ekonomii Inwestor Pani Agnieszka Burzyńska. Ponadto za pracę pt. „Bankrutujące kraje europejskie - przykład ignorancji czy nieświadomości elit wobec przypadku islandzkiego" studenci Piotr Baran, Michał Ciszek i Mateusz Haszto otrzymali nagrodę Dziekana. 

Opiekunem naukowym Studenckiego Koła Naukowego Marketingu Promar jest Pani dr Karolina Ertmańska, natomiast opiekunem Studenckiego Koła Naukowego Ekonomii Inwestor jest Pan dr Janusz Myszczyszyn. Obydwa nagrodzone Studenckie Koła Naukowe działają na Wydziale Ekonomicznym ZUT. 

 

Kolejnym nagrodzonym na tej konferencji kołem naukowym ZUT jest Studenckie Koło Naukowe Fizjologów Żywienia Człowieka, reprezentowane przez Aleksandrę Łupkowską, Angelikę Heberlej oraz Radosława Grzeszczyka, którzy zajęli I miejsce w sekcji technologicznej za prezentację wyników badań pt.: ,,Ocena wartości indeksu i ładunku glikemicznego oraz wskaźnika aterogenności diet 13-letnich dzieci z otyłością wisceralną". Opiekunem naukowym koła jest Pani dr inż. Zuzanna Goluch-Koniuszy, a Koło działa na Wydziale Nauk o Żywności i Rybactwa Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. 
Warto dodać, że wypadku przywołanych SKN uzyskiwane nagrody są regularne, np. SKN Fizjologów Żywienia Człowieka w poprzednich latach na tej Konferencjach uzyskało w 2011 r .- I miejsce, w 2010  r. -II miejsce, w 2009 r. - III miejsce i w 2008 r.-  I miejsce. 

 

Na IX Międzynarodowym Seminarium Studenckich Kół Naukowych Środowisko-Zwierzę- Produkt organizowanym przez Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie wyróżnienie w sesji posterowej otrzymali studenci Mariusz Paluch, Łukasz Szlachetko, Konrad Bobrowski ze Studenckiego Koła Naukowego Diagnostyków Środowiska Przyrodniczego. Seminarium odbyło się 3 kwietnia 2012 roku w Lublinie. Opiekunem naukowym koła jest dr inż. Arkadiusz Telesiński. Koło działa na Wydziale Kształtowania Środowiska i Rolnictwa. 

 

Zdjęcia i dyplomy można obejrzeć na stronie:

www.zut.edu.pl/zut-pracownicy/aktualnosci/informacje-biezace/article/3806.html

 

Serdecznie gratulujemy!!!

 

 

dr Dawid Dawidowicz

Pełnomocnik Rektora ds studenckiego ruchu naukowego