Aktualności

I miejsce członków Koła Naukowego Mikrobiologii i Biotechnologii Stosowanej 05.03.2013 09:56

W dniach od 28 lutego do 1 marca 2013 r w Akademii Morskiej w Gdyni odbyła się II konferencja z cyklu "Studenckie Dni Jakości" organizowana przez Studentów Wydziału Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa. Kierunek Towaroznawstwo w ostatnich latach określa się coraz częściej jako naukę przyszłości, gdyż współtworzy postęp we wszystkich dziedzinach związanych z różnego rodzaju produktami i gospodarką towarową. Konferencja obejmowała pięć paneli: innowacyjne aspekty w towaroznawstwie, współczesne towaroznawstwo w praktyce, ekologiczne aspekty w towaroznawstwie, bezpieczeństwo i kształtowanie jakości żywności oraz społeczne i ekonomiczne aspekty zarządzania w organizacjach. W konferencji aktywny udział wzięły 33 osoby, prezentujące wyniki swoich prac.  Uczestnicy reprezentowali następujące ośrodki: Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Uniwersytet Warmińsko Mazurski w Olsztynie, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie.  Studenci SKN Mikrobiologii i Biotechnologii Stosowanej - Michał Kubaj i Maciej  Grabowski za pracę pt.: "Analiza autentyczności ryb dostępnych w nadmorskich smażalniach w sezonie letnim 2012 roku z wykorzystaniem technik molekularnych", w kategorii prezentacja *zdobyli I miejsce*. Ponadto wiele pozytywnych opinii zdobyła również druga prezentowana praca pt.: "Zastosowanie zimnej plazmy w procesach sterylizacyjnych".
Zgodnie ze słowami prof. dr hab. inż. Piotr Przybyłowski - Dziekana Wydziału Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa druga Konferencja "Studenckie Dni Jakości" przyniosła wiele satysfakcji, umożliwiła wymianę myśli i skłoniła do dalszego działania na rzecz doskonalenia jakości towarów i usług. Spotkanie studentów - towaroznawców z całej Polski w Gdyni było też okazją do nawiązania i umocnienia współpracy naukowej między różnymi uczelniami, a także stworzyło okazję do nawiązania osobistych przyjaźni.
Opiekun Studenckiego Koła Naukowego Mikrobiologii i Biotechnologii Stosowanej: dr inż Wojciech Sawicki.

Koło działa przy Katedrze Mikrobiologii Żywności na Wydziale Nauk o Żywności i Rybactwa Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie.