Aktualności

Kolejne sukcesy członków studenckich kół naukowych ZUT 07.06.2017 14:04

W dniach 25-26 maja 2017 roku na odbywającej się XXII Międzynarodowej Konferencji Studenckich Kół Naukowych organizowanej przez Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu w sekcji weterynaryjnej – nauk podstawowych i ogólnych, studentka I roku studiów stacjonarnych drugiego stopnia, kierunku zootechnika, pani Olga Kiedrowska ze Studenckiego Koła Naukowego Hodowców Koni otrzymała wyróżnienie za referat, pt. „Wpływ rodzaju wędzidła na stres u koni podczas treningu”. 

Studenckie Koło Naukowe Hodowców Koni działa przy Pracowni Hodowli Koni i Animaloterapii na Wydziale Biotechnologii i Hodowli Zwierząt ZUT, a opiekunem naukowym koła jest pan prof. zw. dr hab. inż. Ryszard Pikuła. 

Dodatkowo, w sekcji referatowej ekonomii, studenci Kamil Dobek, Dominika Kara i Jędrzej Kozera ze Studenckiego Koła Naukowego Marketingu „Promar”, zajęli III miejsce za wygłoszony referat, pt. "Influence marketing w praktyce, czyli era youtubera". Artykuł autorstwa studentów zostanie także opublikowany w monografii Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.

Studenckie Koło Naukowe Marketingu „Promar” działa przy Katedrze Marketingu na Wydziale Ekonomicznym ZUT, a opiekunem naukowym koła jest pan dr Piotr Nowaczyk.

 

Natomiast 8 maja 2017 roku w Poznaniu na V Ogólnopolskiej Konferencji, pt. „Badania i Rozwój Młodych Naukowców w Polsce - badania i Rozwój 2017", której organizatorem było Wydawnictwo Młodzi Naukowcy, studentki III roku, studiów stacjonarnych pierwszego stopnia, kierunku Biotechnologia, panie Cecylia Gałan i Barbara Kostusiak ze Studenckiego Koła Naukowego Biotechnologów wygłosiły referat pt. „Wpływ roślinnych regulatorów wzrostu na namnażanie i ukorzenianie wilca Ipomea L. w kulturach in vitro". Efektem udziału w tej konferencji była publikacja czterech rozdziałów w monografii, pt: „Badania i Rozwój Młodych Naukowców w Polsce - wiosna 2017”, których współautorkami są studentki koła. 

Ponadto 2 czerwca 2017 roku, pani Katarzyna Czerwińska z tego samego koła naukowego Biotechnologów zajęła II miejsce podczas konferencji, pt. „Nauki przyrodnicze we współczesnym świecie" organizowanej przez Wydział Biotechnologii i Hodowli Zwierząt ZUT w Szczecinie. Studentka wygłosiła referat w Sesji Studenckich Kół Naukowych, pt. „Namnażanie nagietka lekarskiego (Calendula officinalis L.) w kulturach in vitro." 

Studenckie Koło Naukowe Biotechnologów działa przy Katedrze Genetyki, Hodowli i Biotechnologii Roślin na Wydziale Kształtowania Środowiska i Rolnictwa ZUT, a opiekunem naukowym koła jest pani dr inż. Marcelina Krupa-Małkiewicz.