Aktualności

Sukcesy SKN Mikrobiologii i Biotechnologii Stosowanej 21.05.2012 10:58

10-11 maja br. podczas XVII Międzynarodowej Konferencji Studenckich
Kół Naukowych i XXIX Sejmiku SKN we Wrocławiu organizowanego przez
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, członek Studenckiego Koła
Naukowego Mikrobiologii i Biotechnologii Stosowanej - Maciej Grabowski
zajął II miejsce w sekcji biotechnologicznej z referatem dotyczącym
możliwości stosowania technik molekularnych w identyfikacji żywności.

Z kolei 15 - 16  maja br. podczas odbywającego się w Olsztynie  XLI
Międzynarodowego Seminarium Kół Naukowych organizowanego przez
Uniwersytet Warmiński-Mazurski w Olsztynie, członkowie Studenckiego
Koła Naukowego Mikrobiologii i Biotechnologii Stosowanej prezentowali
dwa referaty. W sekcji Nauk Biologicznych Katarzyna Seifert
prezentowała pracę pt.: "Występowanie psychrotrofowych bakterii z
grupy /Bacillus cereus/ w glebach z różnych stref klimatycznych".
Natomiast w sekcji Nauk o Żywności niezawodny Maciej Grabowski
wygłosił referat pt. "Zastosowanie technik biologii molekularnej w
identyfikacji ryb i produktów rybnych" zdobywając I miejsce.


Opiekunem naukowym Studenckiego Koła Naukowego Mikrobiologii i
Biotechnologii Stosowanej jest dr inż. Wojciech Sawicki. Koło działana Wydziale Nauk o Żywności i Rybactwa ZUT.

 

Dawid Dawidowicz