Aktualności

Sukcesy studentów ZUT na X Międzynarodowym Seminarium SKN 26.04.2013 08:32

Jest mi miło poinformować, że 23 kwietnia 2013 roku, studenci Irmina Kisiel i Maciej Płatkowski ze Studenckiego Koła Naukowego Diagnostyków Stanu Środowiska Przyrodniczego zajęli II miejsce w sesji posterowej na X Międzynarodowym Seminarium Studenckich Kół Naukowych, pt. Środowisko-Zwierzę-Produkt, organizowanym przez Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie. Opiekunem naukowym koła jest dr Arkadiusz Telesiński, a Koło działa przy Katedrze Biochemii na Wydziale Kształtowania Środowiska i Rolnictwa ZUT.

Na tym samym Seminarium w sesji referatowej na temat "Ochrony środowiska" wyróżnienie otrzymali inni studenci Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie w osobach Kacper Kotłowski, Michał Kotowicz, Piotr Podgórski, Krzysztof Bryl, Michał Ganowicz ze Studenckiego Koła Naukowego Agroinżynierii. Opiekunem naukowym tego koła jest dr hab. inż. Adam Koniuszy, a koło działa przy Katedrze Inżynierii Systemów Agrotechnicznych na Wydziale Kształtowania Środowiska i Rolnictwa ZUT.

Wszystkim nagrodzonym i wyróżnionym serdecznie gratuluję. 

 Dawid Dawidowicz