Aktualności

Termin składania sprawozdań i preliminarzy wydatków 16.01.2014 10:33

Uprzejmie przypominam, że termin składania sprawozdań z działalności SKN oraz preliminarze wydatków na nowy rok kalendarzowy składa się do 30 stycznia 2014 roku.

Obowiązują nowe wzory sprawozdania i preliminarza wydatków. Są do pobrania pod adresem:

www.zut.edu.pl/zut-studenci/zycie-studenckie/dzialalnosc-studencka/niezbednik-kol-i-organizacji-studenckich.html

Złożone dokumenty stanowią podstawę do finansowania działalności organizacji studenckich. 

 

dr Dawid Dawidowicz