Aktualności

Wyniki IV Uczelnianej Sesji Studenckich Kół Naukowych ZUT w Szczecinie 10.12.2012 16:04

Wyniki 4. Uczelnianej Sesji Studenckich Kół Naukowych Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie
 
 
7 grudnia 2012 roku, po raz czwarty, na Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie została zorganizowana Uczelniana Sesja Studenckich Kół Naukowych. Patronat honorowy nad Sesją sprawował JM Rektor Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie prof. dr hab. inż. Włodzimierz Kiernożycki oraz Prorektor ds. studenckich - dr hab. inż. Jacek Wróbel, prof. nadzw.
 
Sesję corocznie organizuje Dział ds. studenckich, Samorząd Studentów ZUT w Szczecinie oraz Pełnomocnik Rektora ds. studenckiego ruchu naukowego.
 
Sesja podzielona była na trzy bloki tematyczne: blok przyrodniczy, blok techniczny oraz blok ekonomiczny. 
Na tegoroczną sesję zgłosiło się 40 Studenckich Kół Naukowych reprezentujących wszystkie dziesięć wydziałów Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego 
w Szczecinie. W sumie nadesłano 59 streszczeń, z czego 29 do bloku przyrodniczego, 22 do bloku technicznego oraz 8 do bloku ekonomicznego. Członkowie jednego studenckiego koła naukowego mogli zgłosić i zaprezentować nie więcej niż trzy artykuły.
Wszystkie prezentowane przez członków studenckich kół naukowych referaty były oceniane przez Komisje Konkursowe. Zgodnie z przyjętymi w regulaminie Sesji zasadami, 
w zależności od ilości zgłoszonych i prezentowanych referatów w poszczególnych blokach, Komisje Konkursowe mogły wybrać: jedną najwyżej punktowaną pracę lub dwie najwyżej punktowane prace lub trzy najwyżej punktowane prace. I tak w wypadku zgłoszenia na daną sesję tematyczną:
- od 1 do 5 prac Komisja Konkursowa mogła wybrać tylko jedną najlepszą pracę,
- od 6 do 10 prac Komisja Konkursowa mogła wybrać dwie najlepsze prace,
- powyżej 10 prac Komisja Konkursowa mogła wybrać trzy najlepsze prace.
Ponadto Komisje konkursowe mogły przyznać wyróżnienia.
 
 
Składy Komisji Konkursowych w poszczególnych blokach były następujące:
 
Blok Przyrodniczy
 
prof. dr hab. inż. Stanisław Krzykawski
 
dr hab. inż. Dorota Jadczak, prof. nadzw.
 
dr hab. inż. Maria Swarcewicz, prof. nadzw.
 
dr hab. Dorota Jankowiak, prof. nadzw.
 
dr inż. Daniel Zaborski

 

 

Blok Techniczny
 
dr hab. inż. Tadeusz Iglantowicz, prof. nadzw.
 
dr hab. inż. Roman Kaszyński, prof. nadzw.
 
dr hab. inż. Jan Jurga
 
dr inż. Piotr Piela
 

 

Blok Ekonomiczny
 
prof. dr hab. Krystyna Brzozowska
 
dr Jerzy Bielec
 
dr inż. Arkadiusz Zmuda
 
 
Wyniki w poszczególnych blokach tematycznych przedstawiają się następująco:
 
Blok Przyrodniczy
 
 
I Miejsce
 
Od szycia do zakażenia, badanie adhezji drobnoustrojów do nici chirurgicznych, Adrian Augustyniak, Atsuki Takahashi, Studenckie Koło Naukowe Mikrobiologów, Opiekun: dr inż. Karol Fijałkowski, Katedra Immunologii, Mikrobiologii i Chemii Fizjologicznej, Wydział Biotechnologii i Hodowli Zwierząt, ZUT w Szczecinie.
 
 
II Miejsce
 
Startery zdegenerowane w diagnostyce rotawirusów. Od analizy sekwencji do optymalizacji, Krzysztof Lisowski, Studenckie Koło Naukowe Inżynierii Genetycznej i Komórkowej TRITORIUM, Opiekun: dr hab. Andrzej Dybus, Katedra Nauk o Zwierzętach Przeżuwających, Zakład Cytogenetyki Molekularnej, Wydział Biotechnologii i Hodowli Zwierząt, ZUT w Szczecinie.
 
 
 
III Miejsce
 
Ocena potencjału grzyba z rodzaju Trametes sp. w kierunku enzymatycznej degradacji wybranych barwinków syntetycznych, Agata Wasak, Studenckie koło naukowe Enzymologów, Opiekun: dr inż. Radosław Drozd, Katedra Immunologii, Mikrobiologii i Chemii Fizjologicznej, Wydział Biotechnologii i Hodowli Zwierząt, ZUT w Szczecinie.
 
 
Wyróżnienia
 
 
Zastosowanie nowoczesnych technik biologii molekularnej w analizie żywności pochodzenia zwierzęcego, Michał Kubaj, Studenckie Koło Naukowe Mikrobiologii i Biotechnologii Stosowanej, Opiekun: dr inż. Wojciech Sawicki, Katedra Mikrobiologii i Biotechnologii Stosowanej, Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa, ZUT w Szczecinie.
 
 
Wróg bakterii wrogiem człowieka, czyli indukcja bakteriofagów lambdoidalnych niosących geny toksyn Shiga w odpowiedzi na wybrane czynniki środowiskowe, Agata Młynarczyk, Bartłomiej Grygorcewicz, Studenckie Koło Naukowe Mikrobiologów, Opiekun: dr inż. Karol Fijałkowski, Katedra Immunologii, Mikrobiologii i Chemii Fizjologicznej, Wydział Biotechnologii i Hodowli Zwierząt, ZUT w Szczecinie.
 
 
Projekt zagospodarowania terenu przy Parafii pw. Św. Andrzeja Boboli  w Krajniku Górnym, Katarzyna Kucier, Andrea Lubarska, Anna Wesołowska, Sebastian Mazurek, STUDENCKIE KOŁO NAUKOWE DENDROLOGÓW I PROJEKTANTÓW TERENÓW ZIELENI, Opiekun: dr inż. Marcin Kubus, Katedra Dendrologii i Kształtowania Terenów Zieleni, Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa, ZUT w Szczecinie. 
 
 
Blok Techniczny
 
 
I Miejsce
 
Pomiary impedancji bioelektrycznej z wykorzystaniem układu AD5933, Marcin Walków, Łukasz Przeniosło, Maciej Krempa, STUDENCKIE KOŁO NAUKOWE INŻYNIERII BIOMEDYCZNEJ AKSON, Opiekun: dr inż. Krzysztof Penkala, Katedra Inżynierii Systemów, Sygnałów i Elektroniki, Wydział Elektryczny, ZUT w Szczecinie.
 
 
II Miejsce
 
Wirtualny Rezonans magnetyczny na skrzyżowaniu dróg, Przemysław Makiewicz, STUDENCKIE KOŁO NAUKOWE INŻYNIERII BIOMEDYCZNEJ AKSON, Opiekun: dr inż. Krzysztof Penkala, Katedra Inżynierii Systemów, Sygnałów i Elektroniki, Wydział Elektryczny, ZUT w Szczecinie.
 
 
III MIEJSCE
 
Quadrocopter – Budowa Robota latającego w ramach koła naukowego, Bartosz Zamolski, Studenckie Koło Naukowe SKORP, Opiekun: mgr inż. Andrzej Biedka, Katedra Inżynierii Systemów, Sygnałów i Elektroniki, Wydział Elektryczny, ZUT w Szczecinie.
 
 
Wyróżnienia
 
 
Symulacja sterowania bioprotezy stawu łokciowego, Adam Plak, STUDENCKIE KOŁO NAUKOWE INŻYNIERII BIOMEDYCZNEJ AKSON, Opiekun: dr inż. Krzysztof Penkala, Katedra Inżynierii Systemów, Sygnałów i Elektroniki, Wydział Elektryczny, ZUT 
w Szczecinie.
 
Algorytmy klasteryzacji jako metoda dyskretyzacji w algorytmach eksploracji danych, Jakub Niwa, Łukasz Przybyłek, Studenckie Koło Naukowe BRAINS, Opiekun: dr inż. Sławomir Jaszczak, Zakład Metod Sztucznej Inteligencji, Wydział Informatyki, ZUT w Szczecinie.
 
 
Projekt prototypu drukarki 3D, Paweł Karczmarczyk, Maciej Lis, Kamil Jurszo, Piotr Kaszuba, Wojciech Skoczylas, Studenckie Koło Naukowe SIMP, Opiekun: dr hab. inż. Grzegorz Szwengier, prof. nadzw., Instytut Technologii Mechanicznej, Zakład Układów Mechatronicznych, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki, ZUT w Szczecinie.
  
 
Blok Ekonomiczny
 
 
I Miejsce
 
Analiza przestrzegania norm czasu pracy kierowców w drogowym transporcie rzeczy na przykładzie szczecińskich przedsiębiorstw, Błażej Suproń, Studenckie Koło Naukowe Logistyki i Transportu, Opiekun: dr Agnieszka Barczak, Zakład Analizy Systemowej i Finansów, Wydział Ekonomiczny, ZUT w Szczecinie.
 
 
II Miejsce
 
Zrównoważona karta wyników w gminie, Ewelina Brauman, Katarzyna Łęcka, Marek Markowski, STUDENCKIE KOŁO NAUKOWE RACHUNKOWOŚCI FIFO, Opiekunowie: dr Iwona Majchrzak, dr Marzena Rydzewska-Włodarczyk, Katedra Ekonomii Menedżerskiej 
i Rachunkowości, Wydział Ekonomiczny, ZUT w Szczecinie. 
 
Wyróżnienie
 
 
Rewolucja w podatku od towarów i usług a skutki dla gospodarki, Marcin Sobieraj, Marcin Kośka, Rafał Pogorzelski, STUDENCKIE KOŁO NAUKOWE RACHUNKOWOŚCI FIFO, Opiekunowie: dr Marzena Rydzewska-Włodarczyk, dr Iwona Majchrzak, Katedra Ekonomii Menedżerskiej i Rachunkowości, Wydział Ekonomiczny, ZUT w Szczecinie.