Aktualności

Wyniki VI Sesji SKN 2014 08.12.2014 09:02

Kolejna VI edycja Uczelnianej Sesji Studenckich Kół Naukowych Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie za nami...

 

Patronat honorowy nad Sesją objęli: JM Rektor ZUT, prof. dr hab. inż. Włodzimierz Kiernożycki i Prorektor ds. Studenckich dr hab. inż. Jacek Wróbel, prof. nadzw.

Sesja została podzielona na pięć bloków tematycznych: blok techniczny, blok przyrodniczy, blok chemiczny, blok ekonomiczny oraz blok interdyscyplinarny.

Na tegoroczną sesję zgłosiło się 40 Studenckich Kół Naukowych reprezentujących dziesięć wydziałów Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. W sumie nadesłano 61 streszczeń z czego, 19 do bloku technicznego, 18 do bloku przyrodniczego, 11 do bloku chemicznego, 9 streszczeń przesłanych do bloku ekonomicznego i 4 do bloku interdyscyplinarnego.

Wszystkim studentom, uczestnikom tegorocznej Sesji oraz opiekunom naukowym serdecznie dziękuję za przybycie, przygotowanie prezentacji, a zwycięzcom gratuluję uzyskanych wyników.

 

 

                                                                                                                                                         dr Dawid Dawidowicz 

                                                                                                                                     Pełnomocnik Rektora ds. studenckiego ruchu naukowego


Wyniki w poszczególnych blokach tematycznych

 

Blok Techniczny

I Miejsce ex aequo

Płyta ewaluacyjna do prac rozwojowych nad urządzeniami do pomiaru bioimpedancji, Łukasz Przeniosło, Studenckie Koło Naukowe Inżynierii Biomedycznej Akson, Opiekun: dr inż. Krzysztof Penkala, Katedra Inżynierii Systemów, Sygnałów i Elektroniki, WE,

Robot balansujący, Marcin Szałański, Studenckie Koło Naukowe SKOPR, Opiekun: mgr inż. Andrzej Biedka, Katedra Inżynierii Systemów, Sygnałów i Elektroniki, WE,

II Miejsce

Wykorzystanie sieci sensorowych oraz urządzeń mobilnych do wykrywania anomalii w funkcjach życiowych, Sebastian Peryt, Studenckie Koło Naukowe Mobile Applications Developers, Opiekun: dr inż. Radosław Maciaszczyk, Katedra Architektury Komputerów i Telekomunikacji, Zakład Układów Cyfrowych
i Telekomunikacji, WI,

III MIEJSCE

Czujnik prędkości względem powietrza i jego integracja z układem sterowania, Sebastian Dzikowicki, Dawid Apanasiewicz, STUDENCKIE KOŁO NAUKOWE SARIS, Opiekun: dr inż. Rafał Osypiuk, Katedra Automatyki Przemysłowej i Robotyki, WE,

WYRÓŻNIENIE

Awarie w kontekście odpowiedzi statycznej i dynamicznej konstrukcji na przykładzie kładek dla pieszych, Szymon Skibicki, Studenckie Koło Naukowe MłodZI INŻYNIEROWIE Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa, Opiekun: dr inż. Teresa Rucińska, Katedra Dróg Mostów i Materiałów Budowlanych, Zakład Materiałów Budowlanych i Fizyki Budowli, WBiA,

Podsumowanie projektu „Vacuum Casting” – maszyny do odlewania próżniowego, Kornel Korzeniewicz, Sebastian Tylka, Studenckie Koło Naukowe Zastosowań Komputerów w Technikach Obliczeniowych i Inżynierskich CADM, Opiekun: dr inż. Marcin Królikowski, Instytut Technologii Mechanicznej, Zakład Technologii Maszyn, WIMiM,

Mobilny system do badania bioimpedancji w oparciu o techniki EIS i CV, Michał Raczyński, Studenckie Koło Naukowe Elektroniki i Techniki Bezprzewodowej DIPOL, Opiekun: dr inż. Marek Jaskuła, Katedra Inżynierii Systemów Sygnałów i Elektroniki, WE,

WYRÓŻNIENIE SPECALNE

Skrypt - "Podstawy programowania mikrokontrolerów - student dla studenta", Maciej Tomczuk, Michał Raczyński, Sebastian Dzikowicki, Studenckie Koło Naukowe Elektroniki i Technik Bezprzewodowych DIPOL, Opiekun: dr inż. Marek Jaskuła, Katedra Inżynierii Systemów Sygnałów i Elektroniki, WE.

 

Blok Przyrodniczy

I Miejsce

Optymalizacja procesu wytwarzania celulozy bakteryjnej przez bakterie Gluconacetobacter xylinus, Monika Dymecka, Studenckie Koło Naukowe Mikrobiologów, Opiekun: dr inż. Karol Fijałkowski, Katedra Immunologii, Mikrobiologii i Chemii Fizjologicznej, WBiHZ,

II Miejsce

Jaką moc kryje Yerba Mate? Porównanie zawartości wybranych substancji biologicznie czynnych w naparach z ostrokrzewu paragwajskiego (Ilex paraguariensis A. St.-Hil.), Irmina Kisiel, Monika Grzejszczak, Studenckie Koło naukowe Diagnostyków Stanu Środowiska Przyrodniczego, Opiekun: dr hab. inż. Arkadiusz Telesiński, Katedra Fizjologii Roślin i Biochemii, WKŚiR,

III Miejsce

Ocena stanu zachowania i diagnostyka budowy wewnętrznej klonu kolchidzkiego (Acer cappadocicum Gled.) rosnącego w Parku Żeromskiego w Szczecinie, Marcin Kubus, Małgorzata Muszyńska, Piotr Urzynowski, Studenckie Koło Naukowe Dendrologów i Projektantów Terenów Zieleni, Opiekun: dr inż. Marcin Kubus, Katedra Meteorologii i Kształtowania Terenów Zieleni, WKŚiR,

WYRÓŻNIENIE

Ocena zasadności stosowania suplementacji witaminą C w kontekście jej zawartości w diecie i wysycenia organizmu, Agata Marcinkiewicz, Anita Storczyk, Robert Moroch, Aleksandra Widak, Agnieszka Kwiatkowska, Studenckie Koło Naukowe Fizjologów Żywienia Człowieka, Opiekun: dr inż. Zuzanna Goluch-Koniuszy, opiekun sekcji: dr hab. inż. Joanna Sadowska, Zakład Fizjologii Żywienia Człowieka, WNoŻiR,

Analiza wzajemnych oddziaływań między bakteriami z rodzaju Staphylococcus, Sonia Hiller, Studenckie Koło Naukowe Mikrobiologów/Studenckie Koło Naukowe Hodowców Zwierząt Przeżuwających „TAURUS”, Opiekun: dr inż. Karol Fijałkowski/dr hab. Ewa Czerniawska-Piątkowska, Katedra Immunologii, Mikrobiologii i Chemii Fizjologicznej, WBiHZ,/Katedra Nauk o Zwierzętach Przeżuwających, WBiHZ.

 

Blok Chemiczny

I Miejsce

Analiza właściwości promieniochronnych olejków eterycznych, Justyna Kolak, Klaudia Lewandowska, Studenckie Koło Naukowe Ligi Ochrony Przyrody, Opiekun: dr inż. Elżbieta Huzar, dr inż. Alicja Wodnicka, Zakład Syntezy Organicznej i Technologii Leków, WTiICh,

II Miejsce

Zastosowanie techniki CFD do ustalenia modelu matematycznego mieszalnika statycznego, Daniel Pluskota, Studenckie Koło Naukowe „Inżynier”, Opiekun: dr hab. inż. Rafał Rakoczy prof. nadzw., dr inż. Marian Kordas, Instytut Inżynierii Chemicznej i Procesów Ochrony Środowiska, WTiICH,

III MIEJSCE

Otrzymywanie i charakterystyka nanocząstek srebra, Marcin Michoń, Kinga Cichecka, Manuel Wasilewski, Natalia Dudar, Studenckie Koło Naukowe
„α-Reaktywni”, Opiekun: dr inż. Agnieszka Piegat, Instytut Polimerów, Zakład Biomateriałów i Technologii Mikrobiologicznych, WTiICH,

 

WYRÓŻNIENIE

Bioreaktory wspomagane magnetycznie – przegląd rozwiązań konstrukcyjnych, Joanna Lechowska, Studenckie Koło Naukowe „Inżynier”, Opiekun: dr inż. Marian Kordas, dr hab. inż. Rafał Rakoczy, prof. nadzw., Instytut Inżynierii Chemicznej i Procesów Ochrony Środowiska, WTiICH,

Propozycja metodyki oznaczeń emisji zapachowej ze źródeł powierzchniowych metodą wstecznego modelowania, Urszula Budzyła, Natalia Szczykowska, STUDENCKIE KOŁO NAUKOWE ZAPACHOWEJ JAKOŚCI POWIETRZA, Opiekun: prof. dr hab. inż. Joanna Kośmider, mgr inż. Małgorzata Friedrich, Instytut Inżynierii Chemicznej i Procesów Ochrony Środowiska, Zakład Ekologicznych Podstaw Inżynierii Środowiska, Pracownia Zapachowej Jakości Powietrza, WTiICh,

Porównanie wyników chromatograficznej i sensorycznej kalibracji olfaktometru, Aleksandra Antoniewicz, Studenckie Koło Naukowe Zapachowej Jakości Powietrza, Opiekun: prof. dr hab. inż. Joanna Kośmider, mgr inż. Małgorzata Friedrich, Instytut Inżynierii Chemicznej i Procesów Ochrony Środowiska, Zakład Ekologicznych Podstaw Inżynierii Środowiska, Pracownia Zapachowej Jakości Powietrza, WTiICh.

 

Blok Ekonomiczny

I Miejsce

Wykorzystanie niekonwencjonalnych metod dydaktycznych w nauczaniu rachunkowości, Marcin Sobieraj, Szilvia Ónodi, STUDENCKIE KOŁO NAUKOWE RACHUNKOWOŚCI „FIFO”, Opiekun: dr Marzena Rydzewska-Włodarczyk, Katedra Ekonomii Menedżerskiej i Rachunkowości, Pracowania Rachunkowości Menedżerskiej, WEk,

II Miejsce

Ekonomia społeczna i jej sens w warunkach gospodarki rynkowej, Katarzyna Bazelak, Studenckie Koło Naukowe EKONOMII "INWESTOR", Opiekun: dr Janusz Myszczyszyn, Katedra Ekonomii, Pracownia Mikroekonomii, WEk,

 

 

WYRÓŻNIENIE

System Bike_S szczeciński  rower miejski szansa dla zatłoczonych miast? - Postawy młodych Szczecinian wobec systemu Bike_S, Katarzyna Luptowska, Aleksandra Romaszkiewicz, Studenckie Koło Naukowe Analizy Gospodarczej i Innowacji, Opiekun: dr hab. inż. Irena Łącka, Katedra Ekonomii, WEk,

Kapitał społeczny jako element inicjujący rozwój lokalnych społeczności, Karol Marczak, Studenckie Koło Naukowe EKONOMII "INWESTOR", Opiekun: dr Janusz Myszczyszyn, Katedra Ekonomii, Pracownia Mikroekonomii, Wek.

 

Blok Interdyscyplinarny

WYRÓŻNIENIE

 

Badania termowizyjne zespołów maszyn i pojazdów rolniczych, Małgorzata Muszyńska, Anna Trocha, Jakub Jerzykowski, Bartosz Łabendowicz, Mariusz Pasieczny, Studenckie Koło Naukowe Agroinżynierii, Opiekun: dr hab. inż. Adam Koniuszy, dr inż. Tomasz Stawicki, Katedra Inżynierii Systemów Agrotechnicznych, WKŚiR.