III Ogólnopolska Sesja Studenckich Kół Naukowych

III Ogólnopolska Sesja Studenckich Kół Naukowych organizowana przez Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie uprzejmie informuje, iż w dniach 24-25 listopada 2017 roku organizuje

III Ogólnopolską Sesję Studenckich Kół Naukowych (IX Uczelniana Sesja Studenckich Kół Naukowych).

Rozpoczęcie 24 listopada 2017 r. o godz. 8:30, na Wydziale Kształtowania Środowiska

i Rolnictwa ZUT, przy ul. Słowackiego 17, w auli Auditorium Maximum (parter),

ogłoszenie wyników i zamknięcie Sesji 25 listopada 2017 r. o godz. 11:00  

 w auli Auditorium Maximum (parter).

Rejestracja 24 listopada 2017 r. od 7:30 do 8:30.

Sesja prowadzona będzie w 6. sekcjach tematycznych:

  1. Sekcja Architektury i Budownictwa
  2. Sekcja Chemiczna 
  3. Sekcja Ekonomiczna 
  4. Sekcja Roślinno- Przyrodnicza
  5. Sekcja Techniczna  
  6. Sekcja Zwierzęca 

Termin rejestracji i nadsyłania streszczeń upłynął 15 PAŹDZIERNIKA 2017 r.

Celem konferencji jest prezentacja wyników badań prowadzonych przez studentów działających w Studenckich Kołach Naukowych oraz wymiana poglądów i doświadczeń między studentami.

Prezentowane przez studentów prace będą oceniane przez Komisje Konkursowe.

Opłata konferencyjna wynosi 220 zł/osobę i obejmuje: materiały konferencyjne, obiad pierwszego dnia konferencji, oraz uczestnictwo w imprezach towarzyszących. Wysokość opłaty jest taka sama w wypadku studentów, jak i opiekunów. 

Opłata winna być uregulowana przelewem w terminie do 15 października 2017 r. na rachunek bankowy:

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Al. Piastów 17

70-310 Szczecin

Bank Zachodni WBK

02 1090 1492 0000 0000 4903 0242

Z dopiskiem: Sesja SKN/imię i nazwisko uczestnika/nazwa uczelni

W wypadku osób, które chciałyby skorzystać z noclegu informujemy, iż za dodatkową odpłatnością dostępne są do wynajęcia miejsca w akademikach ZUT, tj. DS 1, DS 4, ARKONA, ANDROMEDA, AMICUS, oraz DS 3 hotelowy. Liczba miejsc jest ograniczona, dlatego prosimy o wcześniejszy bezpośredni kontakt z kierownikami DS w tej sprawie, najlepiej jeszcze w październiku.

Szczegóły dostępne na stronie

Opłaty za miejsce w domu studenckim należy wnosić na właściwy rachunek domu studenckiego. 

Informacji udziela także Pełnomocnik Rektora ds. studenckiego ruchu naukowego dr Dawid Dawidowicz - dawid.dawidowicz@zut.edu.pl.

Na adres sesjazut@zut.edu.pl można już przesyłać prezentacje na Sesję, a ze względu na zdarzające się opóźnienia w otrzymywaniu poczty, prezentacje w PowerPoint można przesyłać najpóźniej do środy 22.11.2017 roku do godziny 23:59.  Ponadto, tradycyjnie prezentacje będzie można wgrać także do komputerów osobiście w czwartek o godzinie 17:00 w miejscu odbywania się Sesji, tj. ul. Słowackiego 17 przed aulą Auditorium Maximum. Prosimy także o zabranie zgranej prezentacji na pendrivie. 

Oczywiście prezentacje można wgrać dopiero na Sesji, ale zwracamy uwagę, że nie będzie możliwości sprawdzenia poprawności jej wyświetlania. 

Prosimy o przybycie na rozpoczęcie na godzinę 8:30 . Rejestracja będzie trwała do godziny 8:30.

Zapraszamy do uczestnictwa w tegorocznej Sesji!!! 

dr Dawid Dawidowicz

Pełnomocnik Rektora ds. studenckiego ruchu naukowego

Dodatkowe informacje