IV Ogólnopolska Sesja Studenckich Kół Naukowych

IV Ogólnopolska Sesja Studenckich Kół Naukowych organizowana przez Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie uprzejmie informuje, iż w dniach 23-24 listopada 2018 roku organizuje IV Ogólnopolską Sesję Studenckich Kół Naukowych (X Uczelniana Sesja Studenckich Kół Naukowych).

 

Sesja prowadzona będzie w 6. sekcjach tematycznych:

1) Sekcja Architektury i Budownictwa obejmująca takie dyscypliny jak:

a)      Architektura

b)     Budownictwo

c)      Wzornictwo

d)     oraz dyscypliny pokrewne

 

2) Sekcja Chemiczna obejmująca takie dyscypliny jak:

a)      Biotechnologię i technologię mikrobiologiczną

b)     Chemię i inżynierię chemiczną

c)      Inżynierię środowiska

d)     Inżynierii chemicznej i procesowej

e)      Nanotechnologię

f)      Ochronę środowiska

g)     Technologię chemiczną organiczną i nieorganiczną

h)     Technologię żywności

i)       Towaroznawstwo

j)       Technologię materiałów polimerowych

k)     oraz dyscypliny pokrewne

 

3) Sekcja Ekonomiczna obejmująca takie dyscypliny jak:

a)      Ekonomię

b)     Ekonomikę turystyki

c)      Logistykę

d)     Marketing

e)      Rachunkowość i finanse

f)      Towaroznawstwo

g)     Transport

h)     Zarządzanie

i)       oraz dyscypliny pokrewne

 

4) Sekcja Roślinno-Przyrodnicza obejmująca takie dyscypliny jak:

a)      Biologię roślin

b)     Biotechnologię w produkcji roślinnej

c)      Dietetykę

d)     Genetykę roślin

e)      Ochronę środowiska

f)      Ogrodnictwo i architekturę

g)     Rolnictwo

h)     oraz dyscypliny pokrewne

 

5) Sekcja Techniczna obejmująca takie dyscypliny jak:

a)      Architekturę i wzornictwo

b)     Automatykę i robotykę

c)      Budownictwo

d)     Elektrykę

e)      Energetykę

f)      Informatykę

g)     Inżynierię i zarządzanie

h)     Mechatronikę

i)       Oceanotechnikę

j)       Transport

k)     oraz dyscypliny pokrewne

 

6) Sekcja Zwierzęca obejmująca takie dyscypliny jak:

a)      Biologię zwierząt

b)     Biotechnologię w produkcji zwierzęcej

c)      Genetykę zwierząt

d)     Rybactwo

e)      Technologię żywności

f)      Towaroznawstwo

g)     Zootechnikę

h)     oraz dyscypliny pokrewne

 

Termin rejestracji i przesyłania zgłoszeń to 12 PAŹDZIERNIK 2018 r.

 

Sesja ma charakter interdyscyplinarny i w celu prawidłowego zgłoszenia należy zalogować się na stronie http://okks.zut.edu.pl/

 

Wszystkie pola muszą zostać wypełnione.

 

Jedno Studenckie Koło Naukowe może zgłosić łącznie nie więcej niż 3 prace.

 

Celem konferencji jest prezentacja wyników badań prowadzonych przez studentów działających w Studenckich Kołach Naukowych oraz wymiana poglądów i doświadczeń między studentami.

Prezentowane przez studentów prace będą oceniane przez Komisje Konkursowe.

Opłata konferencyjna wynosi 230 zł i obejmuje: materiały konferencyjne, obiad pierwszego dnia konferencji, oraz uczestnictwo w imprezach towarzyszących. 

Opłata winna być uregulowana przelewem w terminie do 12 października 2018 r. na rachunek bankowy:

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Al. Piastów 17

70-310 Szczecin

Bank Zachodni WBK

02 1090 1492 0000 0000 4903 0242

Z dopiskiem: Sesja SKN/imię i nazwisko uczestnika/nazwa uczelni

 

Wszystkie szczegółowe informacje znajdują się w Regulaminie Sesji.

 

W wypadku osób, które chciałyby skorzystać z noclegu informujemy, iż za dodatkową odpłatnością dostępne są do wynajęcia miejsca w akademikach ZUT, tj. DS 1, DS 4, ARKONA, ANDROMEDA, AMICUS, oraz DS 3 hotelowy.

Szczegóły dostępne na stronie

osiedlestudenckie.zut.edu.pl/akademiki-kontakt.html

Informacji udziela także Pełnomocnik Rektora ds. studenckiego ruchu naukowego dr Dawid Dawidowicz - dawid.dawidowicz@zut.edu.pl

 

                                                                                                                                       dr Dawid Dawidowicz

                                                                                                           pełnomocnik Rektora ds. studenckiego ruchu naukowego

Dodatkowe informacje