IV Ogólnopolska Sesja Studenckich Kół Naukowych

IV Ogólnopolska Sesja Studenckich Kół Naukowych organizowana przez Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

 Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie uprzejmie informuje, iż w dniach 23-24 listopada 2018 roku organizuje IV Ogólnopolską Sesję Studenckich Kół Naukowych (X Uczelniana Sesja Studenckich Kół Naukowych).

 

W zakładce "Program" jest już dostępny Program IV Ogólnopolskiej Sesji SKN.

 

Celem konferencji jest prezentacja wyników badań prowadzonych przez studentów działających w Studenckich Kołach Naukowych oraz wymiana poglądów i doświadczeń między studentami. 

 

Sesja prowadzona będzie w 6. sekcjach tematycznych:

1) Sekcja Architektury i Budownictwa obejmująca takie dyscypliny jak:

a)      Architektura

b)     Budownictwo

c)      Wzornictwo

d)     oraz dyscypliny pokrewne

 

2) Sekcja Chemiczna obejmująca takie dyscypliny jak:

a)      Biotechnologię i technologię mikrobiologiczną

b)     Chemię i inżynierię chemiczną

c)      Inżynierię środowiska

d)     Inżynierii chemicznej i procesowej

e)      Nanotechnologię

f)      Ochronę środowiska

g)     Technologię chemiczną organiczną i nieorganiczną

h)     Technologię żywności

i)       Towaroznawstwo

j)       Technologię materiałów polimerowych

k)     oraz dyscypliny pokrewne

 

3) Sekcja Ekonomiczna obejmująca takie dyscypliny jak:

a)      Ekonomię

b)     Ekonomikę turystyki

c)      Logistykę

d)     Marketing

e)      Rachunkowość i finanse

f)      Towaroznawstwo

g)     Transport

h)     Zarządzanie

i)       oraz dyscypliny pokrewne

 

4) Sekcja Roślinno-Przyrodnicza obejmująca takie dyscypliny jak:

a)      Biologię roślin

b)     Biotechnologię w produkcji roślinnej

c)      Dietetykę

d)     Genetykę roślin

e)      Ochronę środowiska

f)      Ogrodnictwo i architekturę

g)     Rolnictwo

h)     oraz dyscypliny pokrewne

 

5) Sekcja Techniczna obejmująca takie dyscypliny jak:

a)      Architekturę i wzornictwo

b)     Automatykę i robotykę

c)      Budownictwo

d)     Elektrykę

e)      Energetykę

f)      Informatykę

g)     Inżynierię i zarządzanie

h)     Mechatronikę

i)       Oceanotechnikę

j)       Transport

k)     oraz dyscypliny pokrewne

 

6) Sekcja Zwierzęca obejmująca takie dyscypliny jak:

a)      Biologię zwierząt

b)     Biotechnologię w produkcji zwierzęcej

c)      Genetykę zwierząt

d)     Rybactwo

e)      Technologię żywności

f)      Towaroznawstwo

g)     Zootechnikę

h)     oraz dyscypliny pokrewne

 

Do 21.11.2018 roku na adres sesjazut@zut.edu.pl można nadsyłać prezentacje na Sesję.

W tytule wiadomości e-mail proszę podać nazwę bloku, w którym prezentacja będzie przedstawiana. 

Postery prosimy przynieść ze sobą na Sesję, nie ma potrzeby przesyłania elektronicznej wersji posteru. Na postery zostaną przygotowane miejsca gdzie będzie można je zawieszać. 

Tradycyjnie w czwartek 22.11.2018 roku, tj. jeden dzień przed Sesją o godzinie 17:00 będzie można osobiście donieść prezentacje celem ich wgrania na komputery (dotyczy to najczęściej przypadków, gdy prezentacja jest relatywnie duża i trudno ją przesłać pocztą email). Oczywiście będzie także możliwość wgrania prezentacji przez wystąpieniem, jednak odbywa się to kosztem czasu przeznaczonego na prezentację.

 

Prezentowane przez studentów prace będą oceniane przez Komisje Konkursowe.

Opłata konferencyjna wynosi 230 zł i obejmuje: materiały konferencyjne, obiad pierwszego dnia konferencji, oraz uczestnictwo w imprezach towarzyszących. 

Opłata winna być uregulowana przelewem w terminie do 19 października 2018 r. na rachunek bankowy:

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Al. Piastów 17

70-310 Szczecin

Bank Zachodni WBK

02 1090 1492 0000 0000 4903 0242

Z dopiskiem: Sesja SKN/imię i nazwisko uczestnika/nazwa uczelni

 

Wszystkie szczegółowe informacje znajdują się w Regulaminie Sesji.

 

W wypadku osób, które chciałyby skorzystać z noclegu informujemy, iż za dodatkową odpłatnością dostępne są do wynajęcia miejsca w akademikach ZUT, tj. DS 1, DS 4, ARKONA, ANDROMEDA, AMICUS, oraz DS 3 hotelowy.

Szczegóły dostępne na stronie

osiedlestudenckie.zut.edu.pl/akademiki-kontakt.html

Informacji udziela także Pełnomocnik Rektora ds. studenckiego ruchu naukowego dr Dawid Dawidowicz - dawid.dawidowicz@zut.edu.pl, tel. 91 449 69 15

 

                                                                                                                                       dr Dawid Dawidowicz

                                                                                                           pełnomocnik Rektora ds. studenckiego ruchu naukowego

Dodatkowe informacje