Konkursy dla Uczniów

Zapraszamy uczniów do uczestnictwa w konkursach współorganizowanych przez Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

KONKURSY DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH województwa zachodniopomorskiego na rok szkolny 2016/2017

XIII Konkurs Wiedzy Ekonomicznej dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych województwa zachodniopomorskiego - wyniki końcowe

 

XVIII Konkurs Biologiczny dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych województwa zachodniopomorskiego - wyniki końcowe

Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy za udział, a laureatów i wyróżnionych zapraszamy na uroczystość podsumowania konkursów, która odbędzie się 26 maja 2017 roku.

 

XIII Konkurs Ekonomiczny "Przedsiębiorczość kobiet w Polsce"

Wyniki i etapu - pobierz

 

XVIII Konkurs Biologiczny dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych – tematyka zadań praktycznych

1.            Analiza preparatów histologicznych nerki

2.            Wykrywanie polisacharydów w produktach spożywczych

3.            Produkty pszczele i ich rozpoznawanie

4.            Rozpoznawanie drzew i krzewów występujących na terenie Polski

5.            Cechy sprzężone, mapy genetyczne

 

Wyniki Finału XLIX Konkursu Chemicznego - pobierz

Wyniki I etapu Konkursu Chemicznego - pobierz

 

Tematyka zadań laboratoryjnych II etapu XLIX Konkursu Chemicznego:

1.        Identyfikacja jakościowa kationów i anionów nieorganicznych oraz anionów organicznych.

2.        Oznaczanie zawartości składnika w roztworze badanym metodą miareczkową.

3.        Identyfikacja tworzyw sztucznych.

 

Celem konkursów dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych jest:

 1. Motywowanie szkół do podejmowania różnorodnych działań w zakresie pracy z uczniem zdolnym.
 2. Wspomaganie uczniów w praktycznym wykorzystywaniu zdobytej wiedzy i umiejętności oraz przygotowanie ich do nauki w szkole wyższej.
 3. Popularyzacja i podnoszenie poziomu nauczania przedmiotów objętych konkursami.

 

W roku szkolnym 2016/2017 w województwie zachodniopomorskim odbędą się następujące konkursy:

 1. XXII Wojewódzki Konkurs na Referat z Astronomii i Astronautyki,
 2. XVIII Konkurs Biologiczny,
 3. XLIX Konkurs Chemiczny,
 4. X Konkurs Dziennikarski „Bliżej niż myślisz”,
 5. XIII Konkurs Wiedzy Ekonomicznej,
 6. LIX Międzyszkolny Turniej Fizyczny,
 7. X Konkurs Geograficzno-Nautologiczny,
 8. LVIII Międzyszkolne Zawody Matematyczne,
 9. IX Wojewódzki Konkurs Języków Obcych.