Kontakt

DZIAŁ DS. STUDENCKICH

dzial.student@zut.edu.pl

 • mgr ALICJA KACPRZAK - kierownik działu - tel. 91 449 45 70 
 • mgr EWELINA KURPIEWSKA - z-ca kierownika działu - tel. 91 449 45 93
 • mgr inż. ANNA JASIŃSKA  - specjalista – tel. 91 449 45 87
 • mgr DOROTA  WASIELEWSKA - specjalista – tel. 91 449 45 79 (urlop)
 • mgr inż. PAULINA JANKOWSKA - referent -  tel. 91 449 45 79
 • mgr inż. KAMILA POŁTORZYCKA  - specjalista – tel. 91 449 45 30 

 

DZIAŁ KSZTAŁCENIA

 • mgr ALDONA CYRAN-KĘSICKA kierownik działu 91 433-99-76 091 449-47-17
 • mgr inż. MAŁGORZATA CISZEWSKA specjalista 91 449-43-39
 • mgr KAMILA  KAZIMIERSKA  specjalista 91 449-40-80 
 • mgr inż. JOANNA  WITKOWSKA -  specjalista – tel. 91 91 449-47-17
 • mgr inż. SYLWIA POREDA specjalista 91 449-48-04
 • LUCYNA SKRZYPCZAK samodzielny referent 91 449-48-44 - sekcja ds. studiów doktoranckich
 • mgr inż. JUSTYNA ŻUK-BŁASZYK samodzielny referent 91 449-44-71 - sekcja ds standardów i jakości kształcenia
 • mgr ANITA MATYJASZCZYK specjalista 91 449-44-71- sekcja ds standardów i jakości kształcenia
 • mgr AGATA BRUSKA specjalista 91 449-47-80- sekcja ds. współpracy z zagranicą
 • mgr KAMILA MILEWSKA specjalista 91 449-47-80- sekcja ds. współpracy z zagranicą 
 • mgr inż. HANNA ZIELIŃSKA  specjalista 91 449-40-80 - Biuro Karier