Dział ds. kształcenia

PROREKTOR DS. KSZTAŁCENIA 

dr hab. inż. WITOLD BIEDUNKIEWICZ prof. nadzw. 

tel. 91 433-99-76, 91 449-47-17, fax: 91 449-41-87, e-mail: dzial.ksztalcenia@zut.edu.pl DZIAŁ KSZTAŁCENIA
mgr ALDONA CYRAN-KĘSICKA kierownik działu 91 433-99-76 091 449-47-17

mgr inż. MAŁGORZATA CISZEWSKA specjalista 91 449-43-39

mgr KAMILA KAZIMIERSKA specjalista 91 449-43-39  

mgr inż. JOANNA  WITKOWSKA -  specjalista – tel. 91 91 449-47-17

mgr inż. SYLWIA POREDA specjalista 91 449-48-04

LUCYNA SKRZYPCZAK samodzielny referent 91 449-48-44 - sekcja ds. studiów doktoranckich

mgr inż. JUSTYNA ŻUK-BŁASZYK samodzielny referent 91 449-44-71 - sekcja ds standardów i jakości kształcenia

mgr ANITA MATYJASZCZYK specjalista 91 449-44-71- sekcja ds standardów i jakości kształcenia

mgr AGATA BRUSKA specjalista 91 449-47-80- sekcja ds. współpracy z zagranicą

mgr inż. ANNA GUZIENIUK  specjalista 91 449-47-80- sekcja ds. współpracy z zagranicą

mgr inż. HANNA ZIELIŃSKA specjalista 91 449-40-80 - Biuro Karier