Akcja Akademik

HARMONOGRAM AKCJI AKADEMIK

nabór wniosków studentów na rok akademicki 2017-2018

DziałanieTerminy

Rozpoczęcie Akcji Akademik (rozpropagowanie informacji na wydziałach i w akademikach).

12.04.2017 r.

Zapisy i składanie wniosków w administracji poszczególnych akademików dla  studentów ZUT, 

którzy mogą i chcą pozostać  w obecnie zajmowanym pokoju.

20.04.2017 r. -24.04.2017 r.

Zapisy i składanie wniosków w administracji poszczególnych akademików dla studentów ZUT, 

którzy  dokonują zmiany obecnie zajmowanego pokoju.

25.04.2017 r. -26.04.2017 r.

Zapisy i składanie wniosków w administracji poszczególnych akademików dla wszystkich pozostałych studentów ZUT,

w tym osób które mieszkają w innych akademikach.

 27.04.2017 r. - 28.04.2017 r.

Zapisy i składanie wniosków w administracji poszczególnych akademików dla wszystkich pozostałych chętnych  

do zamieszkania w akademikach ZUT

 8.05.2017 r. - 9.05.2017 r.

Wywieszenie list studentów ubiegających się o miejsce w domach studenckich na wydziałach i w akademikach.

15.05.2017 r.

Przyjmowanie odwołań  (odwołania należy składać do administracji Domów Studenckich)

15.05.2017 r. - 17.05.2017 r.

Wywieszenie przez Uczelnianą Komisję Mieszkaniową listy studentów uprawnionych do otrzymania miejsca w domach studenckich na wydziałach i w akademikach wraz z wykazem otrzymanych miejsc.

31.05.2017 r.

Do pobrania:

Każdy student ma prawo wpisać się na listę wyłącznie do jednego akademika.
Wniosek można pobrać ze stron internetowych Osiedla Studenckiego, Działu ds. Studenckich, Wydziałów.
Wnioski należy uzupełniać czytelnie!