Aktualności

Uwaga!

 

Obecnie trwają prace nad nowym Regulaminem przyznawania pomocy materialnej studentom ZUT, dostosowanym do nowelizacji ustawy PoSW. 

Po upublicznieniu Regulaminu w zakładkach po lewej stronie opublikujemy wzory nowych wniosków o przyznawanie stypendiów oraz oświadczeń, harmonogram wypłat oraz terminy składania wniosków.

Dotychczas obowiązujący Regulamin przyznawania pomocy materialnej studentom Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie /pobierz.../


Od roku akademickiego 2011/2012 wszystkie świadczenia pomocy materialnej przyznawane są wyłącznie na wniosek studenta. Student studiujący jednocześnie na kilku kierunkach studiów może otrzymywać stypendium socjalne, stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych, zapomogę, stypendium rektora dla najlepszych studentów tylko na jednym, wskazanym przez niego kierunku studiów. Student ubiegający się o pomoc materialną, obowiązkowo składa oświadczenie o pobieraniu stypendium na jednym kierunku studiów.