Aktualności

Uwaga!

w zakładkach po lewej stronie publikujemy wzory wniosków o przyznawanie stypendiów oraz oświadczeń, harmonogram wypłat oraz terminy składania wniosków.

Regulamin przyznawania pomocy materialnej studentom Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie /pobierz.../

Uwaga! Od dnia 1.10.2013 r. obowiązują nowe wysokości świadczeń stypendialnych dla studentów w roku akademickim 2013/2014, wprowadzone zarządzeniem nr 40 Rektora ZUT z dnia 24 lipca 2013 r. /pobierz.../

Od roku akademickiego 2011/2012 wszystkie świadczenia pomocy materialnej przyznawane są wyłącznie na wniosek studenta. Student studiujący jednocześnie na kilku kierunkach studiów może otrzymywać stypendium socjalne, stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych, zapomogę, stypendium rektora dla najlepszych studentów tylko na jednym, wskazanym przez niego kierunku studiów. Student ubiegający się o pomoc materialną, obowiązkowo składa oświadczenie o pobieraniu stypendium na jednym kierunku studiów.