Aktualności

Prestiżowe wyróżnienie 26.04.2017 09:47

Certyfikat Akredytacyjny dla kierunku studiów "Projektowanie Architektury Wnętrz i Otoczenia" w Ogólnopolskim Programie Akredytacyjnym "Studia z Przyszłością"

Kierunek  prowadzony jest od roku na Wydziale Budownictwa i Architektury Zachodniopomorskiego Technologicznego w Szczecinie. Studia stacjonarne I stopnia, trwające 8 semestrów, kończą się uzyskaniem tytułu inżyniera. Odpowiada swoim programem na światowe trendy projektowe przenikania się sfer wnętrz, designu i otoczenia,  wpisuje się  w najnowsze, innowacyjne tendencje nauczania realizowane na poziomie szkolnictwa wyższego, dając absolwentom możliwość profesjonalnego wykonywania dwóch zawodów - architekta wnętrz i projektanta otoczenia. Sukces zeszłorocznego naboru i przyznany Certyfikat potwierdzają jego atrakcyjność.

[Znak Jakości „Studia z Przyszłością” otrzymają kierunki studiów, które swoje programy opierają na trzech filarach: dążeniu do przekazywania aktualnej, nowoczesnej wiedzy, kreowaniu umiejętności i kompetencji społecznych poszukiwanych przez pracodawców oraz inwestowaniu w najwyższą jakość edukacji]

Ogólnopolski Program Akredytacyjny „Studia z Przyszłością”, realizowany jest wspólnie przez Fundację Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego oraz Agencję PRC.

Zdjęcie certyfikatu Studia z przyszłością