Aktualności

Uwaga! Ogłaszamy II nabór na studia doktoranckie w roku akademickim 2017/2018 11.09.2017 12:26

 

 

WYDZIAŁ PROWADZĄCY

DYSCYPLINA NAUKOWA

FORMA STUDIÓW

stacjonarne

niestacjonarne

Wydział Elektryczny

automatyka i robotyka

SDS

-

elektrotechnika

SDS

-

Wydział Informatyki

Informatyka

SDS

SDN

Wydział Inżynierii

Mechanicznej i Mechatroniki

inżynieria materiałowa

SDS

SDN

budowa i eksploatacja maszyn

SDS

SDN

Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa

agronomia

SDS

-

inżynieria rolnicza

SDS

-

ochrona i kształtowanie środowiska

SDS

-

ogrodnictwo

SDS

-

Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej

inżynieria chemiczna

SDS

SDN

inżynieria chemiczna*

SDS

SDN

technologia chemiczna

SDS

SDN

technologia chemiczna*

SDS

SDN