Aktualności

Uwaga! Ogłaszamy listy najlepszych absolwentów Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie studiów pierwszego oraz drugiego stopnia w roku akademickim 2016/2017, uprawnionych do ubiegania się o umorzenie kredytu lub pożyczki studenckiej 28.12.2017 11:06

W związku z nowym rozporządzeniem MNISW z dnia 25 września 2017 r.  w sprawie szczegółowych zasad, trybu i kryteriów udzielania, spłacania oraz umarzania pożyczek i kredytów studenckich (Dz.U. z 2017 r. poz. 1905), zostało wydane zarządzenie nr 98 Rektora ZUT z dnia 22.12.2017 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu wyłaniania najlepszych absolwentów studiów wyższych w celu ustalenia uprawnionych do umorzenia pożyczki albo kredytu studenckiego.

Zgodnie z nowymi uregulowaniami, wysokość umorzenia dla absolwenta roku akademickiego 2016/2017 zależy od miejsca na liście rankingowej i progu, w którym się znalazł.


Lista rankingowa jest tworzona oddzielnie dla absolwentów studiów pierwszego i drugiego stopnia z podziałem na trzy grupy:

  • do 1% - uprawnienie do umorzenia w 50% kredytu lub pożyczki studenckiej;
  • od 1,01% do 5% - uprawnienie do umorzenia w 35% kredytu lub pożyczki studenckiej;
  • od 5,01% do 10% - uprawnienie do umorzenia w 20% kredytu lub pożyczki studenckiej.

 

Z prośbą o wystawienie odpowiedniego zaświadczenia, absolwent zgłasza się do swojego dziekanatu.

 

Dokumenty do pobrania:


Absolwenci z roku akademickiego 2015/2016 oraz z lat wcześniejszych, którzy znaleźli się w grupie 5% najlepszych absolwentów ZUT, otrzymują zaświadczenie na nowym druku z adnotacją o prawie do umorzenia w wysokości 20%.