Kontakt

DZIAŁ SOCJALNY

Budynek Jednostek Międzywydziałowych
70-311 Szczecin, al. Piastów 48
e-mail: ads@zut.edu.pl

 

mgr Dominika Łagiewka *kierownik działu 91 449 44 04pokój 25
mgr inż. Joanna Siołkowska- Duda p.o kierownika działu 91 449 44 04pokój 25
lic. Karolina Nowakowskaspecjalista91 449 43 05rezerwacja miejsc w ośrodkach wypoczynkowych ZUTpokój 26
mgr Anna Fabiańczyk samodzielny referent91 449 43 05rezerwacja miejsc w ośrodkach wypoczynkowych ZUTpokój 26
mgr inż. Jolanta Zalewska specjalista91 449 41 24pożyczki mieszkaniowe, zapomogi losowe i socjalnepokój 23
mgr Agata Palacz samodzielny referent 91 449 41 24dofinansowania do wypoczynku, sportu i rekreacji pokój 23

 

 

 

 

*  czasowa nieobecność