Przesyłki kurierskie


INFORMACJA DOTYCZĄCA UZUPEŁNIANIA DRUKÓW ADRESOWYCH PRZESYŁEK KURIERSKICH POCZTEX

W celu ułatwienia właściwego zakwalifikowania przesyłki w celu wystawienia przez Pocztę Polską faktur VAT za wykonanie usługi, a także dla nadania właściwego obiegu dokumentowi w celu dokonania jego opisu i płatności, należy uzupełniać druki adresowe również o numer identyfikacyjny, tzw, ID w MRUM, zgodnie z tabelą.

BARDZO WAŻNA INFORMACJA DOTYCZĄCA WŁAŚCIWEGO UZUPEŁNIANIA DRUKÓW ADRESOWYCH PRZESYŁEK KURIERSKICH POCZTEX

W związku z licznymi uwagami ze strony Poczty Polskiej S.A., dotyczącymi nieprawidłowego uzupełniania druków adresowych dla przesyłek kurierskich Kancelaria Główna przypomina o konieczności wpisywania dokładnych danych adresowych nadawcy, tj.:
1. nazwa uczelni,

2.nazwa jednostki organizacyjnej odpowiedzialnej za płatność (wydział, dział, komórka),

3. adres siedziby jednostki- zgodnie z załącznikiem nr 2

4. czytelny podpis nadawcy.

 

Prawidłowe uzupełnianie druków adresowych jest niezbędne dla właściwego zakwalifikowania przesyłki w celu wystawienia przez Pocztę Polską faktur VAT za wykonanie usługi, a także dla nadania właściwego obiegu dokumentowi w celu dokonania jego opisu i płatności.

Wzór prawidłowego uzupełniania druku nalepki adresowej Pocztex TUTAJ.

 

Kancelaria Główna informuje, iż nadawanie przesyłek kurierskich o wadze do 30 kg w okresie od 01.04.2019 r do 31.03.2020 r. odbywać się może wyłącznie poprzez firmę kurierską POCZTEX, z wyłączeniem przesyłek zagranicznych. NUMER Umowy 415886/P.

  • Odbiór przesyłek kurierskich odbywać się będzie w Państwa jednostkach na każdorazowe wezwanie kuriera, jeżeli będzie realizowane do godz. 15.00.

Faktura za usługi kurierskie będzie wystawiana raz w miesiącu, zbiorczo na dany obiekt w którym jednostka ma swoją siedzibę. Zostanie ona skierowana do Państwa celem wskazania środków z których zostanie sfinansowana dana usługa.

Zamawianie kuriera:

  • Telefonicznie na nr telefonu:  0- 804-104-104
  • Poprzez złożenie zamówienia na stronie Poczty Polskiej S.A. – www.pocztex.pl (pn. „Zamów kuriera”)

Nadając przesyłkę kurierską przez kuriera lub osobiście w punkcie pocztowym należy bezwzględnie podać nazwisko, imię, nr telefonu oraz nazwę jednostki organizacyjnej, która korzysta z ww. usługi kurierskiej oraz zadbać o fakt umieszczenia podanych danych na liście przewozowym.

Szczegółowe informacje udzielane są pod numerem telefonu: 91 449 49 63