Podyplomowe Studia Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy

Studia administrowane są przez Wydział Ekonomiczny ZUT.  A w nadchodzącym roku akademickim 2019/2020 będzie to już XV edycja Studiów.

Studia są przeznaczone dla absolwentów wyższych uczelni, posiadających tytuł magistra lub inżyniera (licencjata) niezależnie od ukończonego kierunku i specjalności.

Trwają dwa semestry i prowadzone są w trybie studiów niestacjonarnych. Zajęcia rozpoczynają się na przełomie  października i listopada 2019 r.

Celem Studiów jest przygotowanie słuchaczy do wykonywania zawodu inspektora bhp, a także podniesienie kwalifikacji osób już zatrudnionych w służbie BHP i np. umożliwienie awansu do specjalisty BHP. Studia te umożliwiają również uzyskanie drugiej specjalności zawodowej w zakresie bhp oraz uruchomienia własnej działalności w tym zakresie. 

Zajęcia są prowadzone przez pracowników naukowych naszej Uczelni, a także praktyków o dużym doświadczeniu zawodowym i dydaktycznym, zaplanowano także wyjście studyjne dla uczestników Studiów (teren Portu). Za sobą mamy już 14 lat doświadczenia w prowadzeniu tych Studiów!

Dodatkowo uczestnicy Studiów mają również możliwość ukończenia (w ramach opłaty za Studia): kursu audytora wewnętrznego systemu PN-N-18001, a po zdaniu egzaminu otrzymanie certyfikatu audytora wewnętrznego lub kursu metodycznego dla wykładowców i organizatorów szkoleń realizowanego w formie warsztatów w wymiarze 32 godzin dydaktycznych (z dodatkowym świadectwem ukończenia kursu).

Nabór na studia w roku akademickim 2019/2020 już jest rozpoczęty.

Czesne za studia wynosi 1400 zł za semestr (2 800 zł łącznie za studia).

Zainteresowanych prosimy o rejestrację w inernetowym systemie rekrutacji: rekrutacja.zut.edu.pl/Default.aspx 

Kierownikiem studiów podyplomowych jest dr Janusz Myszczyszyn 

Bliższe informacje: tel. 691 489 246,  793 455 853, 91 449 69 99,  e-mail: jmyszczyszyn@zut.edu.pl,
Wydział Ekonomiczny, ul. Żołnierska 47, pok. 121.

Lista niezbędnych dokumentów i szczegóły rekrutacji