Podyplomowe Studia Programowanie komputerów

 Studia administrowane są przez Wydział Informatyki,  Katedrę Inżynierii Oprogramowania.

 

Studia są skierowane do szerokiego kręgu osób zainteresowanych nabyciem podstawowych umiejętności programowania komputerów. Z oferty mogą skorzystać zarówno osoby aktywne zawodowo jak i dopiero poszukujące pracy w branży IT.  Podstawowy warunek: ukończone studia wyższe (licencjackie/inżynierskie lub jednolite magisterskie). Rodzaj ukończonych studiów, nie ma znaczenia.

 

Zajęcia trwają 2 semestry (146 godzin zajęć) i odbywają się w systemie niestacjonarnym (w soboty i w niedziele, po 6 godz. dziennie).

Kierownikiem studiów jest dr inż. Piotr Błaszyński

Bliższe informacje:

mgr inż. Renata Zielińska, tel. 91 449 56 63 

ul. Żołnierska 49, pok. 104 b; 71-210 Szczecin 

e-mail: pblaszynski@wi.zut.edu.pl; rzielinska@wi.zut.edu.pl

więcej: www.wi.zut.edu.pl/studia-podyplomowe-programowanie-komputerow