Gdzie złożyć dokumenty

KANDYDAT ZAKWALIFIKOWANY DO PRZYJĘCIA NA STUDIA
SKŁADA KOMPLET DOKUMENTÓW W SIEDZIBIE WYDZIAŁOWEJ KOMISJI REKRUTACYJNEJ
ODPOWIEDNIEJ DLA KIERUNKU STUDIÓW ZGODNIE Z TERMINAMI REKRUTACJI


WYDZIAŁ BIOTECHNOLOGII I HODOWLI ZWIERZĄT
www.biotechnologia.zut.edu.pl

KIERUNKI STUDIÓW - biotechnologia, kynologia, zootechnika
DYŻURY KOMISJI REKRUTACYJNEJ - STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

ul. Klemensa Janickiego 32, 71-270 Szczecin
pokój nr 1/18; 1/17/; 1/08; 1/04
od 11.07. do 28.09.2019 r. (od poniedziałku do piątku) w godz. 9:00-14:00

tel. 91 449 67 52; 91 449 67 50; 91 449 67 54; 449 67 03

WYDZIAŁ BUDOWNICTWA I ARCHITEKTURY
www.wbia.zut.edu.pl

DYŻURY KOMISJI REKRUTACYJNEJ - STUDIA STACJONARNE
KIERUNEK STUDIÓW – budownictwo, budownictwo (inżynier europejski), inżynieria środowiska

al. Piastów 50, 70-311 Szczecin, pokój nr 206
od 11.07. do 30.07 2019 r. (od poniedziałku do piątku) w godz. 10:00-14:00
od 16.09. do 26.09 2019 r. (od poniedziałku do piątku) w godz. 10:00-14:00
tel. 91 449 42 18; 91 449 47 16
rekrutacjawbia@zut.edu.pl

 

DYŻURY KOMISJI REKRUTACYJNEJ - STUDIA NIESTACJONARNE
KIERUNEK STUDIÓW – budownictwo, inżynieria środowiska

al. Piastów 50, 70-311 Szczecin, pokój nr 137
29-30.08.2019 r. 
w godz. 09:00-11:00; 13:00-15:00,
02-06.09.2019 r.
w godz. 09:00-11:00; 13:00-15:00,
09-12.09.2019 r.
w godz. 09:00-11:00; 13:00-15:00

Uwaga
- możliwość  indywidualnego umówienia się w innym terminie pod nr telefonów

91 449 4300; 449 4625; 449 4279: 449 4201
rekrut.wbia.N@zut.edu.pl

WYDZIAŁ BUDOWNICTWA I ARCHITEKTURY
www.wbia.zut.edu.pl

KIERUNKI STUDIÓW – architektura i urbanistyka, projektowanie architektury wnętrz i otoczenia
DYŻURY KOMISJI REKRUTACYJNEJ  - STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

ul. Żołnierska 50, 70-210 Szczecin,
pokój nr 115
od 11.07. do 19.07; od 24.07. do 30.07.2019 r.
(od poniedziałku do piątku) w godz. 10:00-13:00
tel. 91 449 56 73

 

WYDZIAŁ EKONOMICZNY
www.ekonomia.zut.edu.pl

KIERUNKI STUDIÓW – economics, ekonomia, zarządzanie
DYŻURY KOMISJI REKRUTACYJNEJ - STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

ul. Żołnierska 47, 71-210 Szczecin,
pokój nr 14
od 11.07. do 30.07.2019 r. (od poniedziałku do piątku) w godz. 10:00-14:00
od 31.07. do 06.08.2019 r. (od poniedziałku do piątku) w godz. 10:00-12:00
09.08.2019 r. (piątek) w godz. 10:00-14:00
23.08.2019 r. (piątek) w godz. 10:00-14:00
04 - 27.09.2019 r. (od poniedziałku do piątku) w godz. 10:00-12:00
tel. 91 449 69 01

e-mail: rekrutacjaekon@zut.edu.pl

dziekanat.wekon@zut.edu.pl

 

WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY
www.we.zut.edu.pl

KIERUNKI STUDIÓW –  automatyka i robotyka, elektrotechnika, teleinformatyka
DYŻURY KOMISJI REKRUTACYJNEJ - STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

ul. gen. Władysława Sikorskiego 37,
70-313 Szczecin

od 11.07. do 19.07.2019 r.
(od poniedziałku do piątku) w godz. 10:00-15:00, pokój 120

od 22.07. do 14.08.2019 r.
(od poniedziałku do piątku) w godz. 10:00-14:00, pokój 211 (I piętro)
tel. 91 449 44 62

rekrutacjawe@zut.edu.pl

 

WYDZIAŁ INFORMATYKI
www.wi.zut.edu.pl

KIERUNEK STUDIÓW - informatyka

DYŻURY KOMISJI REKRUTACYJNEJ  - STUDIA STACJONARNE

ul. Żołnierska 49, 71-210 Szczecin,
pokój nr 12 i 32 – parter
od 11.07. do 19.07.2019 r. (od poniedziałku do piątku) w godz. 09:00-14:00,
od 22.07 do 09.08.2019 r.  w
godz. 10:00-14:00,
od 19.08 do 25.09.2019 r.  w
godz. 10:00-14:00,

tel. 91 449 55 18; 91 449 55 98
rekrutacjawi@zut.edu.pl

DYŻURY KOMISJI REKRUTACYJNEJ  - STUDIA NIESTACJONARNE

ul. Żołnierska 49
, 71-210 Szczecin, pokój 13 oraz 106 budynek WI1
od 29 do 31.08.2018 r. oraz od 04.09 do 05.09.2018 r.  w
godz. 09:00-15:00

30.08 (piątek) 2019 r. godz. 10:00-14:00
31.08 (sobota) 2019 r. godz. 12:00 14:00
02- 04.09 (poniedziałek - środa) 2019 r. godz.
10:00-14:00
05.09 (czwartek) 2019 r. godz. 10:00-16:00
06.09 (piątek) 2019 r. w godz. 10:00-17:00

tel. 91 449 55 03; 449 56 08

rekrutacjawi@zut.edu.pl

 

WYDZIAŁ INŻYNIERII  MECHANICZNEJ I MECHATRONIKI

www.wimim.zut.edu.pl

DYŻURY KOMISJI REKRUTACYJNEJ - STUDIA STACJONARNE
KIERUNKI STUDIÓW - energetyka, inżynieria materiałowa, inżynieria materiałowa (w języku   angielskim - odpłatnie),  inżynieria pojazdów bojowych i specjalnych, inżynieria produkcji w przemyśle 4.0, mechanika i budowa maszyn, mechatronika, inżynieria transportu, zarządzanie i inżynieria produkcji

al. Piastów 19, 70-310 Szczecin, sala nr 60
od 11.07. do 19.07.2019 r. (od poniedziałku do piątku) w godz. 09:00-15:00
od 22.07. do 09.08.2019 r. (od poniedziałku do piątku) w godz. 10:00-14:00
od 19.08. do 26.09.2019 r.
(od poniedziałku do piątku) w godz. 10:00-14:00

tel. 91 449 45 51
rekrwimim@zut.edu.pl


DYŻURY KOMISJI REKRUTACYJNEJ - STUDIA NIESTACJONARNE
KIERUNKI STUDIÓW - energetyka, inżynieria materiałowa, inżynieria pojazdów bojowych i specjalnych,
inżynieria transportu, mechanika i budowa maszyn,  zarządzanie i inżynieria produkcji

al. Piastów 19, 70-310 Szczecin, pokój 151
od 28 - 30.08 oraz od 2-6.09.2019 r  w godz. 10:00-14:00
tel. 91 449 45 41
rekrwimim@zut.edu.pl

WYDZIAŁ KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA I ROLNICTWA
www.agro.zut.edu.pl

KIERUNEK STUDIÓW - architektura krajobrazu, gospodarka przestrzenna, ochrona środowiska,
odnawialne źródła energii, ogrodnictwo, rolnictwo, uprawa winorośli i winiarstwo

DYŻURY KOMISJI REKRUTACYJNEJ - STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE
ul. Juliusza Słowackiego 17, 71-434 Szczecin,
pokój nr 67-parter
od 08.07. do 19.07.2019 r. (od poniedziałku do piątku) w godz. 10:00-14:00
od 22.07. do 23.08.2019 r. (od poniedziałku do piątku) w godz. 10:00-12:00
od 26.08. do 06.09.2019 r.
(od poniedziałku do piątku) w godz. 10:00-14:00
od 09.09. do 27.09.2019 r.
(od poniedziałku do piątku) w godz. 10:00-12:00

tel. 91 449 62 05, 449 62 84

rekrutacja.wksir@zut.edu.pl

 

WYDZIAŁ NAUK O ŻYWNOŚCI I RYBACTWA
www.wnozir.zut.edu.pl

KIERUNKI STUDIÓW – mikrobiologia stosowana, rybactwo, technologia żywności i żywienie człowiek, zarządzanie bezpieczeństwem i jakością żywności

DYŻURY KOMISJI REKRUTACYJNEJ
ul. Kazimierza Królewicza 4, 71-550 Szczecin, pokój nr 14
od 11.07. do 26.09.2019 r. (od poniedziałku do piątku) w godz. 09:00-14:00
tel. 91 449 66 56

rekrutacjawnozir@zut.edu.pl

 

WYDZIAŁ TECHNIKI MORSKIEJ I TRANSPORTU
www.wtmit.zut.edu.pl

KIERUNKI STUDIÓW – budowa jachtów, chłodnictwo i klimatyzacja, inżynieria bezpieczeństwa, logistyka, oceanotechnika, transport

DYŻURY KOMISJI REKRUTACYJNEJ
al. Piastów 41, 71-065 Szczecin,
pokój nr 26 - parter

od 11.07. do 02.08.2019 r.
(od poniedziałku do piątku) w godz. 10:00-14:00
pokój nr 26 - parter
tel. 91 449 42 80
od 05.08. do 30.08.2019 r. (od poniedziałku do piątku) w godz. 10:00-14:00
pokój nr 307 - III piętro
tel. 91 449 47 50

od 02.09. do 26.09.2019 r. (od poniedziałku do piątku) w godz. 10:00-14:00
pokój nr 26 - parter
tel. 91 449 42 80

rekrutacjawtm@zut.edu.pl


WYDZIAŁ TECHNOLOGII I INŻYNIERII CHEMICZNEJ

www.wtiich.zut.edu.pl

KIERUNKI STUDIÓW – chemia, chemical engineering, inżynieria chemiczna i procesowa, nanotechnologia, technologia chemiczna
DYŻURY KOMISJI REKRUTACYJNEJ

al. Piastów 42, 71-065 Szczecin, pokój 1A-parter
od 11.07. do 09.08.2019 r. (od poniedziałku do piątku)  w godz. 10:00-14:00
od 12.08. do 26.09.2019 r. (od poniedziałku do piątku)  w godz. 10:00-12:00

tel. 91 449 46 68