Terminy - studia niestacjonarne II stopnia

HARMONOGRAM NABORU NA STUDIA NIESTACJONARNE DRUGIEGO STOPNIA ROZPOCZYNAJĄCE SIĘ OD SEMESTRU ZIMOWEGO 2019/2020

1. REKRUTACJA W PIERWSZYM TERMINIE

rejestracja internetowa

20.05.20.08.2019 r.

testy kwalifikacyjne

22–23.08.2019 r.

ogłoszenie wyników: testów kwalifikacyjnych, list kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na studia 

28.08.2019 r.

składanie kompletu dokumentów przez kandydatów

28.08.– 3.09.2019 r.

ogłoszenie list kandydatów przyjętych na studia

6.09.2019 r.

ogłoszenie wyników rekrutacji

13.09.2019 r. 

 2.   REKRUTACJA W DRUGIM TERMINIE

1)  W przypadku gdy liczba kandydatów przyjętych na studia w pierwszym terminie rekrutacji nie wyczerpie limitu przyjęć na dany kierunek studiów, zostanie ogłoszony drugi termin rekrutacji.

Rekrutacja w drugim terminie zostanie ogłoszona w Internecie oraz na tablicach ogłoszeń Uczelni  do 16.09.2019 r.

2)  W rekrutacji w drugim terminie przyjęcia na studia odbywają się zgodnie z kolejnością składania przez kandydatów kompletu dokumentów, po uprzednim zarejestrowaniu się w Internetowym Systemie Rekrutacji.  Kandydat na studia niestacjonarne drugiego stopnia musi spełnić zasady rekrutacji, o których mowa w § 2 ust. 2 załącznika do uchwały nr 39 Senatu ZUT z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie warunków, trybu oraz terminów rekrutacji na studia wyższe w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie w roku akademickim 2019/2020 (ze zm.).

rejestracja internetowa

do 25.09.2019 r.

składanie kompletu dokumentów przez kandydatów

do 26.09.2019 r.

ogłoszenie wyników rekrutacji

30.09.2019 r.

 Kandydat na studia składa dokumenty w siedzibie wydziałowej komisji rekrutacyjnej, właściwej dla kierunku studiów, zgodnie z terminami rekrutacji.