Testy - studia niestacjonarne II stopnia

TERMINY TESTÓW KWALIFIKACYJNYCH DLA KANDYDATÓW NA STUDIA NIESTACJONARNE DRUGIEGO STOPNIA REKRUTACJA 2019/2020  (SEMESTR ZIMOWY)

 1. Kandydaci na studia drugiego stopnia

  • po ukończeniu tego samego kierunku studiów (pierwszego stopnia, drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich),
  • po ukończeniu  innych kierunków studiów, jeżeli osiągnęli porównywalne efekty kształcenia z zakresu wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych do tych, jakie wymagane są od absolwentów tego samego kierunku studiów (na który się ubiegają),

   podstawą kwalifikacji na studia drugiego  stopnia będzie ocena wpisana do dyplomu ukończonych studiów (pierwszego lub drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich). W przypadku gdy kryterium to okaże się niewystarczające, brana będzie pod uwagę średnia ocen ze studiów określona przez uczelnię wydającą dyplom.

 2. Dla kandydatów nie spełniających wymogów opisanych w pkt 1 podstawą kwalifikacji będzie
  pozytywny wynik testu kwalifikacyjnego w dalszej kolejności ocena wpisana do dyplomu ukończonych studiów (pierwszego lub drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich). W przypadku gdy kryterium to okaże się niewystarczające, brana będzie pod uwagę średnia ocen ze studiów określona przez uczelnię wydającą dyplom.  

 

ZAKRES TESTU KWALIFIKACYJNEGO

  

WYDZIAŁ BIOTECHNOLOGII I HODOWLI  ZWIERZĄ
ul. Klemensa Janickiego 32
71-270 Szczecin

KIERUNEK STUDIÓW

DATA PRZEPROWADZENIA TESTU/ GODZINA/SALA

 

 

biotechnologia              

23.08.2019 r. (piątek)

godzina 10:00

sala 1/07

 

kynologia

23.08.2019 r. (piątek)

godzina 11:00

sala 1/07

 

zootechnika

23.08.2019 r. (piątek)

godzina 12:00

sala 1/07

WYDZIAŁ BUDOWNICTWA I ARCHITEKTURY
al. Piastów 50
70-311 Szczecin

KIERUNEK STUDIÓW

DATA PRZEPROWADZENIA TESTU/ GODZINA/SALA

 

inżynieria środowiska 


23.08.2019 r. (piątek)

godzina 10:00

sala 356

WYDZIAŁ EKONOMICZNY

ul. Żołnierska 47
71-210 Szczecin

KIERUNEK STUDIÓW

DATA PRZEPROWADZENIA TESTU/ GODZINA/SALA

 

ekonomia                    

22 i 23.08.2019 r. (czwartek i piątek)

godzina 15:00

sala rady wydziału

WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY
ul. Sikorskiego 37
70-313 Szczecin

KIERUNEK STUDIÓW

DATA PRZEPROWADZENIA TESTU/ GODZINA/SALA

 

elektrotechnika            

data: 22.08.2019 r. (czwartek)

godzina 10:00

sala nr 303

 

II tura rekrutacji
data: 26.09.2019 r. (czwartek)

godzina 16:00
(wcześniej została podana godzina 10:00
przepraszamy za zmianę)

sala nr 303

WYDZIAŁ INFORMATYKI
ul. Żołnierska 52

71-210 Szczecin

KIERUNEK STUDIÓW

DATA PRZEPROWADZENIA TESTU/ GODZINA/SALA

 

informatyka                  

data: 22.08.2019 r. (czwartek)

godzina:  10:00

sala nr 10

WYDZIAŁ INŻYNIERII  MECHANICZNEJ I MECHATRONIKI

al. Piastów 19
70-310 Szczecin

KIERUNEK STUDIÓW

DATA PRZEPROWADZENIA TESTU/ GODZINA/SALAi

 

 inżynieria materiałowa

23.08.2019 r. (piątek)

godzina 10:00

sala nr 134


mechanika i budowa maszyn

23.08.2019 r. (piątek)

godzina 10:00

sala nr 134


inżynieria transportu

23.08.2019 r. (piątek)

godzina 10:00

sala nr 134


zarządzanie i inżynieria produkcji

23.08.2019 r. (piątek)

godzina 10:00

sala nr 134

WYDZIAŁ KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA I ROLNICTWA
ul. Juliusza Słowackiego 17

71-434 Szczecin

KIERUNEK STUDIÓW

DATA PRZEPROWADZENIA TESTU/ GODZINA/SALA

 

architektura krajobrazu

22.08.2019 r. (czwartek)

godzina 10:00

sala nr 58

 

gospodarka przestrzenna 

22.08.2019 r. (czwartek)

godzina 11:00

sala nr 58

 

ochrona środowiska

22.08.2019 r. (czwartek)

godzina 12:00

sala nr 58

 

odnawialne źródła energii

22.08.2019 r. (czwartek)

godzina 10:00

sala nr 58

 

ogrodnictwo

22.08.2019 r. (czwartek)

godzina 11:00

sala nr 58

 

rolnictwo                                                    

22.08.2019 r. (czwartek)

godzina 12:00

sala nr 58

WYDZIAŁ NAUK O ŻYWNOŚCI I RYBACTWA
ul. Kazimierza Królewicza 4

71-550 Szczecin

KIERUNEK STUDIÓW

DATA PRZEPROWADZENIA TESTU/ GODZINA/SALA

 

technologia żywności i żywienie człowieka

22.08.2019 r. (czwartek)

godzina 10:00

sala nr 117

WYDZIAŁ TECHNOLOGII I INŻYNIERII CHEMICZNEJ
al. Piastów 42

71-065 Szczecin

KIERUNEK STUDIÓW

DATA PRZEPROWADZENIA TESTU/ GODZINA/SALA

 

inżynieria chemiczna i procesowa                

22.08.2019 r. (czwartek)

godzina 11:00

sala nr 11