Testy - studia stacjonarne II stopnia

TERMINY TESTÓW KWALIFIKACYJNYCH DLA KANDYDATÓW NA STUDIA STACJONARNE DRUGIEGO STOPNIA REKRUTACJA 2019/2020 (SEMESTR  ZIMOWY)

  1. Kandydaci na studia drugiego stopnia

    • po ukończeniu tego samego kierunku studiów (pierwszego stopnia, drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich),
    • po ukończeniu  innych kierunków studiów, jeżeli osiągnęli porównywalne efekty kształcenia z zakresu wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych do tych, jakie wymagane są od absolwentów tego samego kierunku studiów (na który się ubiegają),

      podstawą kwalifikacji będzie ocena wpisana do dyplomu  ukończonych studiów (pierwszego lub drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich). W przypadku gdy kryterium to okaże się niewystarczające, brana będzie pod uwagę średnia ocen ze studiów określona przez uczelnię wydającą dyplom.

  2. Dla kandydatów nie spełniających wymogów opisanych w pkt 1 podstawą kwalifikacji będzie pozytywny wynik testu kwalifikacyjnego w dalszej kolejności ocena wpisana do dyplomu ukończonych studiów (pierwszego lub drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich). W przypadku gdy kryterium to okaże się niewystarczające, brana będzie pod uwagę średnia ocen ze studiów określona przez uczelnię wydającą dyplom. 

ZAKRES TESTU KWALIFIKACYJNEGO

WYDZIAŁ BIOTECHNOLOGII I HODOWLI  ZWIERZĄT
ul. Klemensa Janickiego 32
71-270 Szczecin

KIERUNEK STUDIÓW

DATA PRZEPROWADZENIA TESTU/ GODZINA/SALA

 

 

biotechnologia

data: 19.07.2019 r. (piątek)

godzina 10:00

sala 1/07

 

kynologia

data: 19.07.2019 r. (piątek)

godzina 11:00

sala 1/07

 

zootechnika                 

data: 19.07.2019 r. (piątek)

godzina 12:00

sala 1/07

WYDZIAŁ BUDOWNICTWA I ARCHITEKTURY
al. Piastów 50
70-311 Szczecin

KIERUNEK STUDIÓW

DATA PRZEPROWADZENIA TESTU/ GODZINA/SALA

 

inżynieria środowiska

dane: 19.07.2019r. (piątek)

godzina 10:00

sala nr 356

 

WYDZIAŁ EKONOMICZNY
ul. Żołnierska 47
71-210 Szczecin

KIERUNEK STUDIÓW

DATA PRZEPROWADZENIA TESTU/ GODZINA/SALA

 

ekonomia

dane: 18 i 19.07.2019 r. (czwartek i piątek)

godzina 15:00

sala sala rady wydziału

WYDZIAŁ INFORMATYKI
ul. Żołnierska 49

71-210 Szczecin

KIERUNEK STUDIÓW

DATA PRZEPROWADZENIA TESTU/ GODZINA/SALA

 

informatyka

dane: 18.07.2019 r. (czwartek)

godzina 12:00

sala 129

WYDZIAŁ INŻYNIERII  MECHANICZNEJ I MECHATRONIKI
al. Piastów 19

70-310 Szczecin

 

KIERUNEK STUDIÓW

DATA PRZEPROWADZENIA TESTU/ GODZINA/SALA

 

inżynieria materiałowa

dane: 19.07.2019 r. (piątek)

godzina 10:00

sala senatu

inżynieria materiałowa
(w języku angielskim – studia odpłatne)

dane: 19.07.2019 r. (piątek)

godzina 10:00

sala senatu

 

mechanika i budowa maszyn

dane: 19.07.2019 r. (piątek)

godzina 10:00

sala senatu

 

inżynieria transportu

dane: 19.07.2019 r. (piątek)

godzina 10:00

sala senatu

 

zarządzanie i inżynieria produkcji

dane: 19.07.2019 r. (piątek)

godzina 10:00

sala senatu

WYDZIAŁ NAUK O ŻYWNOŚCI I RYBACTWA
ul. Kazimierza Królewicza 4

71-550 Szczecin

KIERUNEK STUDIÓW

DATA PRZEPROWADZENIA TESTU/ GODZINA/SALA

 

mikrobiologia stosowana

data: 18.07.2019 r. (czwartek)

godzina 10:00

sala nr 117

 

technologia żywności i żywienie człowieka

data: 18.07.2019 r. (czwartek)

godzina 10:00

sala nr 117

WYDZIAŁ TECHNOLOGII I INŻYNIERII CHEMICZNEJ
al. Piastów 42

71-065 Szczecin

KIERUNEK STUDIÓW

DATA PRZEPROWADZENIA TESTU/ GODZINA/SALA

 

inżynieria chemiczna i procesowa               

data: 18.07.2019 r. (czwartek)

godzina 11:00

sala nr 11

 

nanotechnologia

data: 18.07.2019 r. (czwartek)

godzina 11:00

sala nr 11

 

technologia  chemiczna

data: 18.07.2019 r. (czwartek)

godzina 11:00

sala nr 11