Rekrutacja

Banek z linkiem do internetowego Systemu Rekrutacji

12.07.2019 r. rozpoczęła się rekrutacja do Szkoły Doktorskiej w

 Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie

 

Zasady rekrutacji

Uchwała nr 67 Senatu ZUT z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie określenia zasad rekrutacji na I rok kształcenia w Szkole Doktorskiej w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie

dokument z podpisem

dokument bez podpisu