Aktualności

JPI AMR – konkurs z zakresu oporności na antybiotyki 21.01.2022 13:39

Narodowe Centrum Nauki wraz z siecią JPI AMR zaprasza do udziału w międzynarodowym konkursie na projekty badawcze dotyczące oporności na antybiotyki. Wnioski krajowe o finansowanie projektów badawczych przez NCN muszą obejmować badania podstawowe.

Celem projektów powinno być wykorzystanie podejścia One Health (Jedno Zdrowie), aby wspierać badania nad terapią przeciwdrobnoustrojową: poprawą skuteczności, specyficzności, metod dostarczania, łączeniem lub zmianą przeznaczenia leków i środków ochrony roślin w leczeniu zakażeń bakteryjnych lub grzybiczych.

O finansowanie mogą wnioskować konsorcja międzynarodowe, złożone z co najmniej trzech zespołów badawczych pochodzących z co najmniej trzech krajów biorących udział w konkursie. Przynajmniej dwa zespoły muszą pochodzić z krajów członkowskich UE lub z krajów stowarzyszonych. Kierownik polskiego zespołu musi posiadać co najmniej stopień naukowy doktora.

Procedura aplikacyjna jest dwuetapowa, nabór wniosków wstępnych zakończy się 8 marca 2022 r. (pre-proposal). Wnioski pełne (full proposal) będą przyjmowane do 5 lipca 2022 r. Dodatkowo na etapie full proposal do 7 dni od dnia złożenia wniosków pełnych na poziomie międzynarodowym polscy wnioskodawcy składają w systemie OSF wniosek krajowy (NCN UNISONO).

Szacowany budżet konkursu to ok. 17 mln euro. Udział polskich badaczy w konkursie będzie finansowany przez NCN. Rada NCN przeznaczyła na ten cel kwotę 500 000 euro.

Szczegółowe zasady oraz lista krajów mogących przystąpić do programu znajduje się na stronie NCN.