Aktualności

JPND – konkurs z zakresu chorób neurodegeneracyjnych 21.01.2022 13:36

Narodowe Centrum Nauki zaprasza do składania wniosków w ramach nowego konkursu sieci JPND (EU Joint Programme – Neurodegenerative Disease Research) na międzynarodowe projekty badawcze dotyczące mechanizmów oraz podłoża biologicznego leżących u podstaw terapii niefarmakologicznych, mających na celu dostosowanie holistycznego spersonalizowanego podejścia do leczenia chorób neurodegeneracyjnych.

Zakres tematyczny konkursu:

Understanding the mechanisms of non-pharmacological interventions

Do NCN mogą wnioskować naukowcy z Polski, których projekty spełniają kryterium badań podstawowych.

Do konkursu mogą przystąpić międzynarodowe konsorcja składające się z co najmniej 3 grup badawczych, z przynajmniej 3 różnych krajów. Konsorcja nie mogą być jednak złożone z więcej niż siedmiu zespołów badawczych. Kierownik polskiego zespołu musi posiadać co najmniej stopień naukowy doktora.

W konkursie JPND można otrzymać środki na wynagrodzenia dla zespołu badawczego, wynagrodzenia i stypendia dla studentów lub doktorantów, zakup lub wytworzenie aparatury naukowo-badawczej oraz pokryć inne koszty związane z wydatkami niezbędnymi do realizacji projektu badawczego

Polskim wnioskodawcom w konkursie zalecamy przesłanie do NCN do konsultacji budżetu polskiej części projektu w formacie .xlsx w terminie do 15 lutego 2022 r. Tabelę budżetową należy przesłać na adres alicja.dylag@ncn.gov.pl.

Procedura aplikacyjna jest dwuetapowa, nabór wniosków wstępnych zakończy się 1 marca 2022 r., natomiast wnioski nabór wniosków pełnych zakończy się 28 czerwca 2022 r.

Polscy wnioskodawcy po zakwalifikowaniu się do drugiego etapu, dodatkowo muszą złożyć wniosek krajowy do NCN, który przeznaczył na to działanie budżet w wysokości 500 000 EUR.

Szczegółowe zasady oraz lista krajów mogących przystąpić do programu znajduje się na stronie NCN.