Aktualności

Kolejne edycje konkursów OPUS i PRELUDIUM 22.03.2021 10:18

Narodowe Centrum Nauki (NCN) uruchomiło nabór do kolejnych edycji konkursów PRELUDIUM 20 i OPUS 21. Wnioski będą przyjmowane do 15 czerwca 2021 r. Termin składania wniosków w Dziale Projektów Naukowych upływa 31 maja br.

PRELUDIUM 20 to konkurs skierowany do naukowców nieposiadających stopnia doktora. Maksymalna wysokość finansowania nie może przekraczać:

  • 70 000 zł w projektach trwających 12 miesięcy;
  • 140 000 zł w projektach trwających 24 miesiące;
  • 210 000 zł w projektach trwających 36 miesięcy.

Zespół badawczy może się składać co najwyżej z trzech osób, w tym kierownika projektu i opiekuna naukowego.

Budżet konkursu wynosi 30 mln zł.

Wniosek należy złożyć wyłącznie w formie elektronicznej przez system ZSUN/OSF, zgodnie z procedurą składania wniosków.

Termin składania wniosków upływa 15 czerwca 2021 r. o godz. 16:00. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w grudniu 2021 r.

Szczegółowe informacje są dostępne na stronie NCN.

 

OPUS 21 to konkurs na projekty badawcze, przeznaczony dla naukowców na wszystkich etapach kariery naukowej. Kierownikiem projektu badawczego może być osoba, która w swoim dorobku naukowym posiada co najmniej jedną opublikowaną lub przyjętą do druku pracę. W przypadku działalności naukowej w zakresie twórczości i sztuki kierownik projektu powinien posiadać przynajmniej jedną pracę opublikowaną lub przyjętą do druku lub przynajmniej jedno dokonanie artystyczne bądź artystyczno-naukowe. Czas trwania projektu może wynosić 12, 24, 36 albo 48 miesięcy. Można ubiegać się o finansowanie projektów badawczych:

  • z wykorzystaniem przez polskie zespoły badawcze wielkich międzynarodowych urządzeń badawczych;
  • we współpracy z partnerami z zagranicznych instytucji naukowych,

UWAGA: W konkursie OPUS 21 nie ma możliwości ubiegania się o finansowanie w procedurze LAP, czyli we współpracy z partnerami z zagranicznych instytucji naukowych, którzy ubiegają się o środki finansowe na ten cel w ramach programów organizowanych we współpracy z NCN w oparciu o procedurę agencji wiodącej;

  • bez udziału partnerów zagranicznych;

Budżet konkursu wynosi 400 mln zł.

Wniosek należy złożyć wyłącznie w formie elektronicznej przez system ZSUN/OSF zgodnie z procedurą składania wniosków.

Termin składania wniosków upływa 15 czerwca 2021 r. o godz. 16:00.

Szczegółowe informacje są dostępne na stronie NCN.