Aktualności

LIDER – ogłoszenie naboru wniosków w ramach XIII edycji konkursu 04.04.2022 11:36

Dyrektor NCBR ogłosił trzynastą edycję konkursu w ramach Programu LIDER. Celem konkursu jest poszerzenie kompetencji młodych naukowców w samodzielnym planowaniu prac badawczych oraz zarządzaniu własnym zespołem badawczym, podczas realizacji projektów badawczych, których wyniki mogą mieć zastosowanie praktyczne i posiadają potencjał wdrożeniowy. Maksymalna wysokość dofinansowania projektu wynosi 1,5 mln PLN. Kwota alokacji w konkursie to 80 mln PLN, z czego 10% stanowi rezerwa na odwołania.

Wypełniony elektronicznie wniosek wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami należy przesłać w systemie informatycznym LSI w terminie 23.05.2022 r. – 30.06.2022 r. (do godziny 16:15 w dniu zamknięcia naboru).

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu znajdują się na stronie NCBR.

Opiekunem konkursu w Dziale Projektów Naukowych jest p. Agnieszka Kasprowiak, e-mail: Agnieszka.Kasprowiak@zut.edu.pl, tel. 91 449 49 44.