Aktualności

Nowy konkurs sieci TRANS-ATLANTIC PLATFORM for Social Sciences and Humanities: Recovery, Renewal and Resilience in a Post-Pandemic World 19.04.2021 13:35

Jest to konkurs na międzynarodowe projekty badawcze pn. Recovery, Reneval and Resilience in a Post-Pandemic World (RRR Call 2021), ogłaszanym przez Narodowe Centrum Nauki we współpracy z siecią Trans-Atlantic Platform (T-AP) for Social Sciences and Humanities.

 

Konkurs obejmuje 5 głównych obszarów tematycznych:

  • zmniejszanie słabości i nierówności,
  • budowanie odporniejszego, bardziej aktywizującego i zrównoważonego społeczeństwa,
  • wspieranie demokratycznych rządów i zaangażowania politycznego,
  • rozwijanie odpowiedzialnych i sprzyjających społeczeństwu innowacji cyfrowych oraz
  • zapewnianie skutecznej i precyzyjnej komunikacji (w tym komunikacji medialnej).

W konkursie sieci T-AP: RRR Call 2021 polski zespół badawczy może otrzymać środki na: wynagrodzenia dla zespołu badawczego, wynagrodzenia i stypendia dla studentów lub doktorantów, zakup lub wytworzenie aparatury naukowo-badawczej oraz pokrycie innych kosztów związanych z wydatkami niezbędnymi do realizacji projektu badawczego. Szczegółowe informacje o kosztach kwalifikowalnych planowanych przez polskie zespoły badawcze znajdują się w uchwale Rady NCN.

Proces składania wniosków:
Konkurs jest jednoetapowy – na poziomie międzynarodowym składa się wyłącznie wnioski pełne.

  • Poziom międzynarodowy:

Obowiązkowy formularz Intention to Submit (ItS): formularz wypełnia i składa na stronie internetowej agencji FAPESP Lider projektu (Lead Principal Investigator), w imieniu całego konsorcjum, w terminie do 14 czerwca 2021 r. WAŻNE: złożenie formularza jest obowiązkowe, a wnioski dla których nie zostanie złożony ItS nie będą rozpatrywane.

Wniosek pełny Full Proposal: przygotowanie pełnego wniosku wspólnego (Full Proposal) przez polski zespół badawczy we współpracy z partnerami zagranicznymi w języku angielskim. Full Proposal składany jest przez Lidera projektu (Lead Principal Investigator), w imieniu całego konsorcjum w elektronicznym systemie obsługi wniosków agencji FAPESP (SAGE system).

  • Poziom krajowy:

Polski zespół badawczy przygotowuje wniosek krajowy dotyczący polskiej części projektu, który należy złożyć do NCN w formie elektronicznej za pośrednictwem systemu ZSUN/OSF w terminie do 7 dni po upływie terminu składania pełnych wniosków wspólnych na poziomie międzynarodowym.

Całkowita wysokość środków finansowych przeznaczonych przez NCN na realizację zadań przez polskie zespoły badawcze w konkursie wynosi 600 tys. EUR.

Harmonogram konkursu:
Termin składania obowiązkowych formularzy Intention to Submit (ItS): 14 czerwca 2021 r.,

Termin składania pełnych wniosków wspólnych (Full Proposals): 12 lipca 2021 r.,

Termin składania wniosków krajowych w systemie ZSUN/OSF: 19 lipca 2021 r.,

Początek realizacji zakwalifikowanych projektów: marzec 2022 r.