Aktualności

POLONEZ BIS – konkurs dla wybitnych naukowców z zagranicy, którzy chcą realizować badania w Polsce 23.08.2021 10:37

POLONEZ BIS nie jest zwykłym grantem, a wszechstronnym programem integrującym badania naukowe, staże w instytucjach pozaakademickich oraz szkolenia rozwijające kompetencje miękkie. W trzech naborach zrekrutowanych zostanie 120 doświadczonych zagranicznych naukowców, którzy na 24 miesiące przeprowadzą się do Polski, aby tutaj prowadzić swoje badania podstawowe.

Pierwszy nabór wniosków rozpoczyna się 15 września i potrwa do 15 grudnia 2021 r.

Kolejne konkursy zostaną ogłoszone w marcu i wrześniu 2022 r.

Kto może złożyć wniosek:

 • obywatele dowolnego państwa, bez względu na narodowość, wiek i płeć,
 • naukowcy z tytułem doktora lub co najmniej 4-letnim, pełnoetatowym, udokumentowanym doświadczeniem badawczym,
 • osoby, które w ciągu 3 lat przed dniem ogłoszenia konkursu nie mieszkały i nie pracowały w Polsce dłużej niż 12 miesięcy (naukowcy starający się o status uchodźcy będą mogli przedłużyć ten okres),
 • badacze gotowi zmienić miejsce pracy i przeprowadzić się do Polski na 2 lata – na cały okres realizacji projektu.

Ocena wniosków: Finansowanie otrzymają najlepsze projekty badawcze, których kierownicy spełniają warunki konkursu i dysponują niezbędnym doświadczeniem naukowym oraz umiejętnościami do ich realizacji.
Udział w programie powinien korzystnie wpłynąć na rozwój kariery naukowej  po zakończeniu projektu. NCN ocenia wnioski w sposób transparentny, bezstronny i rzetelny w dwuetapowej procedurze prowadzonej przez krajowych i międzynarodowych ekspertów. Częścią drugiego etapu oceny jest rozmowa kwalifikacyjna online. Szansę na finansowanie otrzymają projekty, które łącznie uzyskają co najmniej 70% punktów.

Warunki finansowe

 1. Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę oraz ubezpieczenie zdrowotne i społeczne zagwarantowane w Kodeksie Pracy
 2. Atrakcyjne wynagrodzenie:

  • Living and Mobility allowance: 4 465 euro miesięcznie brutto,
  • Family allowance: 300 euro miesięcznie brutto (dla osób przyjeżdżających z rodzinami),
  • Special needs allowance: 200 euro miesięcznie brutto (dla osób z niepełnosprawnością),
  • Grant badawczy do 100 000 euro, m.in. na wynagrodzenia członków zespołu, zakup aparatury, koszty badań terenowych, wyjazdy na konferencje i staże międzysektorowe.

  Program POLONEZ BIS jest współfinansowany przez Komisję Europejską i Narodowe Centrum Nauki w ramach prestiżowego grantu Marie Skłodowska-Curie COFUND. Więcej informacji na stronie konkursu.