Aktualności

Program specjalny NCN dla Ukrainy 13.04.2022 07:10

Narodowe Centrum Nauki przygotowało specjalny program dla naukowców, którzy emigrowali przed wojną z Ukrainy. Uruchomiony nabór wniosków daje szansę badaczom na kontynuację pracy w polskich  ośrodkach naukowych.

Warto podkreślić, że aby wziąć udział w konkursie, nie trzeba mieć ukraińskiego obywatelstwa. Program skierowany jest do badaczy, którzy bez względu na pochodzenie, uciekli do Polski w wyniku agresji Rosji na Ukrainę. Program przewiduje finansowanie roczne dla około pięćdziesięciu osób. Finansowanie obejmuje wynagrodzenie oraz środki na badania.

Kryterium dostępu to posiadanie co najmniej stopnia doktora (w systemie ukraińskim kandydat nauk/Candidate of Science) oraz pracowanie na ukraińskich uczelniach i innych ośrodkach naukowych.

Program dotyczy badań podstawowych i stosowanych. NCN zadbało o uproszczenie procedury aplikowania, wnioski składać mogą uczelnie i jednostki naukowe. Załączniki do wniosku to podanie przygotowane przez jednostkę oraz CV kandydatki/kandydata. Oceniać je będą koordynatorzy dyscyplin NCN, ostateczna decyzja należy do dyrektora Centrum. Formalności związane z rozliczeniem przekazanych środków będą ograniczone do minimum. Opiekunowie naukowi goszczonych badaczy muszą być specjalistami w tej samej lub pokrewnej dyscyplinie naukowej.

Budżet programu specjalnego wynosi 6 mln złotych.

Nabór wniosków rozpoczął się 28 marca 2022 r. Wnioski będą rozpatrywane w tygodniowych odstępach. Podania przyjmowane są przez ePUAP. 

Program specjalny NCN jest realizowany jako zadanie zlecone Ministerstwa Edukacji i Nauki. Szczegółowe informacje są dostępne na stronie NCN.