Aktualności

Solar-Driven Chemistry - międzynarodowy konkurs z zakresu procesów fotochemiczych 06.09.2021 14:46

Narodowe Centrum Nauki prowadzi nabór wniosków do konkursu na międzynarodowe projekty badawcze z zakresu procesów fotochemiczych w świetle słonecznym Solar-Driven Chemistry. Tematyka konkursu obejmuje zagadnienia związane z fotochemiczną transformacją małych cząstek (np. wody, dwutlenku węgla, azotu) w bardziej skomplikowane układy pod wpływem światła słonecznego.

Kierownik polskiego zespołu badawczego musi posiadać co najmniej stopień doktora. W konkursie Solar-Driven Chemistry Call 2021 polscy wnioskodawcy mogą otrzymać środki na wynagrodzenia dla zespołu badawczego, wynagrodzenia i stypendia dla studentów lub doktorantów, zakup lub wytworzenie aparatury naukowo-badawczej oraz pokrycie innych kosztów związanych z wydatkami niezbędnymi do realizacji projektu badawczego.

Do konkursu mogą przystępować konsorcja złożone z przynajmniej dwóch zespołów badawczych pochodzących z co najmniej dwóch krajów biorących udział w konkursie.

Uwaga: zaplanowanie współpracy dwustronnej pomiędzy zespołami badawczymi wyłącznie z Polski i Niemiec lub wyłącznie z Polski i Szwajcarii jest w tym konkursie zabronione. Naukowców zainteresowanych taką współpracą prosimy o zapoznanie się z ofertą konkursową Weave-UNISONO.

Możliwy okres realizacji projektu to 24 lub 36 miesięcy.

Wysokość środków finansowych przeznaczonych przez NCN na realizację zadań przez polskie zespoły badawcze w konkursie wynosi 500 tys. EUR.

Procedura aplikacyjna jest dwuetapowa:

  • nabór wniosków wstępnych zakończy się 29 października 2021 r. - wyłącznie poprzez system „elan” w DFG. Na tym etapie polscy wnioskodawcy nie składają do NCN żadnych dokumentów.
  • nabór wniosków pełnych zakończy się 2 maja 2022 r. - poprzez system „elan” w DFG,
  • dodatkowo, kierownik projektu (po stronie polskiej) zobowiązany jest do przygotowania wniosku krajowego dotyczącego polskiej części projektu w systemie ZSUN/OSF. Wniosek krajowy należy złożyć do NCN w formie elektronicznej za pośrednictwem systemu ZSUN/OSF w terminie 7 dni po upływie terminu składania wspólnych wniosków pełnych (full proposals).

Informacje zawarte we wniosku krajowym oraz we wspólnym wniosku pełnym (full proposal) muszą być spójne. Wspólny wniosek pełny (full proposal) załącza się do wniosku krajowego. Załączony wspólny wniosek pełny (full proposal) musi być tożsamy z treścią wspólnego wniosku pełnego (full proposal), złożonego w systemie „elan” w DFG.

Szczegółowe informacje oraz lista krajów biorących udział w konkursie Solar-Driven Chemistry dostępne są na stronie NCN.