Aktualności

V konkurs polsko – turecki 02.12.2021 14:15

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju wraz z Radą ds. Badań Naukowych i Technologicznych Turcji (TÜBİTAK) ogłosiły uruchomienie naboru wniosków do III konkursu polsko – tureckiego.

Celem konkursu jest wzmocnienie kontaktów oraz rozwój współpracy naukowo-badawczej i technologicznej obu krajów na zasadach równości i obopólnych korzyści w zakresie wspólnych obszarów tematycznych.

Zakres tematyczny:

  • ICT – Information and Communication Technologies / Technologie Informacyjno-Komunikacyjne
  • Energy / Energia
  • Health / Zdrowie
  • Food / Żywność
  • Environment / środowisko

Do konkursu mogą przystąpić polsko-tureckie konsorcja badawcze złożone z: przedsiębiorcy lub konsorcjum naukowe jednostki naukowej z przedsiębiorstwem, lub samych przedsiębiorstw. Konsorcjum może liczyć maksymalnie trzech członków po stronie polskiej i co najmniej jednego podmiotu z Turcji.

Dofinansowanie realizacji projektu może być przeznaczone na:

  • badania przemysłowe
  • prace rozwojowe
  • prowadzone badania powinny mieścić się swoim zakresem pomiędzy 4 a 8 poziomem gotowości technologii (TRL)

Nabór wniosków jest jednoetapowy i potrwa do 12 stycznia 2022 r.

Budżet Centrum przeznaczony na dofinansowanie realizacji projektów wyłonionych w konkursie przez polskie podmioty wynosi 5 100 000 PLN.  Kwota dofinansowania na projekt nie może przekraczać 850 000 PLN.

Szczegółowe zasady konkursu znajdują się na stronie NCBR.