Archiwum wiadomości

Doktorat honoris causa dla profesora Tadeusza Markowskiego 03.10.2022 13:49

Prof. Tadeusz Markowski z Uniwersytetu Łódzkiego otrzyma w piątek, 7 października tytuł doktora honoris causa Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego. Uroczystość odbędzie się w audytorium im. prof. Stanisława Skoczowskiego na Wydziale Elektrycznym. Prof. Markowski będzie 61. osobą wyróżnioną tym tytułem przez naszą uczelnię.

 

Uchwałę w tej sprawie senat uczelni podjął 30 maja 2022 r. Naukowiec otrzyma godność w szczególności za – „nieprzeciętne osiągnięcia naukowe i organizacyjne z zakresu ekonomicznych uwarunkowań planowania przestrzennego, zarządzania miastem oraz kształtowania koncepcji zintegrowanego planowania rozwoju, a także inspirowania szerokiej interdyscyplinarnej współpracy środowisk naukowych i praktyki” - czytamy w uzasadnieniu senatu.

Uroczystość odbędzie się w piątek, 7 października o godz. 12.00 w audytorium im. prof. Stanisława Skoczowskiego na Wydziale Elektrycznym Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego.

Nadanie doktoratu honoris causa stanowi symboliczny akt przyjęcia do społeczności akademickiej. Tytuł ten nadaje się osobom za wybitne osiągnięcia na polu nauki lub kultury oraz w innej działalności służącej dobru wspólnemu narodu lub ludzkości.

 

Profesor Zakładu Zarządzania Miastem. Były dziekan Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego i doradca rządowy

Profesor Tadeusz Markowski jest wykładowcą akademickim Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego. Do 2020 roku kierował Katedrą Zarządzania Miastem i Regionem. Dziekan Wydziału Zarządzania UŁ w latach 2002 -2005. To wybitny uczony specjalizujący się w zagospodarowaniu przestrzennym kraju i regionów, teorii planowania przestrzennego, polityce rozwoju lokalnego i regionalnego, planowaniu strategicznym oraz marketingu terytorialnym. Jest autorem ponad 250 publikacji naukowych.

W latach 2001-2011 pracował na rzecz komisji sejmowych, m.in. Komisji Samorządu Terytorialnego oraz Komisji ds. Ochrony Środowiska i Zasobów Naturalnych, przygotowując ekspertyzy i opnie na temat koncepcji polityki przestrzennego zagospodarowania kraju. Działał na rzecz reformy systemu planowania przestrzennego i regionalnego, opiniował projekty ustaw z zakresu rozwoju regionalnego.

Jest autorem licznych apeli i ekspertyz przygotowanych i przesłanych do rządu, Sejmu i prezydenta RP, oceniających funkcjonowanie gospodarki przestrzennej w Polsce. W latach 2000-2017 przygotowywał liczne ekspertyzy dla rządu z zakresu polityki rozwoju regionalnego, w tym opinie do projektów ustaw w zakresie rewitalizacji miast. Jego opnie były wykorzystywane w dokumentach programowych rządu, m.in. dla celów koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju.

Do 2019 roku pełnił funkcję przewodniczącego Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju Polskiej Akademii Nauk. Komitet pod jego kierownictwem istotnie przyczynił się do opracowania przyjętej przez rząd 13 grudnia 2011 roku koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju.

 

Współpraca z Zachodniopomorskim Uniwersytetem Technologicznym

Współpraca prof. Tadeusza Markowskiego z Wydziałem Ekonomicznym Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego trwa od kilkunastu lat. Obejmowała ona m.in. realizacje projektów badawczych, postępowania awansowe pracowników oraz pisanie wspólnych publikacji.

Prof. Markowski wielokrotnie zapraszał nas do współpracy w ramach Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN. W ostatnim dziesięcioleciu członkami różnych zespołów problemowych przy komitecie było 8 osób m.in. z Wydziału Ekonomicznego oraz Kształtowania Środowiska i Rolnictwa. Nasi pracownicy angażowali się również przy projektach badawczych. Współpracowaliśmy m.in. przy projekcie Polskiej Akademii Nauk „Zintegrowane planowanie rozwoju”, gdzie współtworzyliśmy raport o chaosie przestrzennym – wylicza dr hab. Maciej Nowak, prof. ZUT.

Zainteresowania naukowe prof. Markowskiego skupiają się wokół teorii efektów zewnętrznych i warunków bytowych ludności, problematyki rozwoju lokalnego i regionalnego oraz funkcjonowania władz lokalnych, lokalnej polityki ochrony środowiska oraz teorii planowania przestrzennego, problematyki konkurencyjności i innowacyjności w rozwoju regionalnym i lokalnym, planowania strategicznego i marketingu terytorialnego.

Na uroczystość nadania tytułu doktora honoris causa zaprasza rektor i senat Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego.

 

Fot. materiały prasowe/unilodz