Archiwum wiadomości

Koniec pierwszej tury zapisów na studia. Znamy wstępne wyniki 13.07.2022 10:02

2096 - tyle osób zarejestrowało się w systemie rekrutacyjnym Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego. Zakwalifikowanych do przyjęcia jest 2013 kandydatów. Najwięcej chętnych zgłosiło się na informatykę (501), architekturę (127), automatykę i robotykę (123), budownictwo (113), ekonomię (111), logistykę (89), zarządzanie (82) i kynologię (80). Do 22 lipca kandydaci mają czas na złożenie kompletu wymaganych dokumentów.

 

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny – unikatowa w skali całego kraju uczelnia, która łączy w sobie dwie specjalizacje - techniczną i przyrodniczą, prowadzi rekrutację na studia stacjonarne I stopnia oraz studia magisterskie w roku akademickim 2022/2023.

Kandydaci mieli czas na elektroniczną rejestrację do 7 lipca. W internetowym systemie rekrutacji założono 2096 profili. Ostatecznie do przyjęcia na studia zakwalifikowano 2013 osób, w tym 152 z Ukrainy, 47 z Białorusi i 2 z Rosji. Nasz Uniwersytet przygotował w tym roku 2355 miejsc na 47 kierunkach.

Wśród kierunków, które były najbardziej oblegane znalazły się:

·       informatyka (501) - limit miejsc 320;

·       architektura (127) – limit miejsc 75;

·       automatyka i robotyka (123) – limit miejsc 90;

·       budownictwo (113) – limit miejsc 150;  

·       ekonomia (111) – limit miejsc 90;

·       logistyka (89) – limit miejsc 90;  

·       zarządzanie (82) – limit miejsc 60;

·       kynologia (80) – limit miejsc 60.

Osoby zakwalifikowane będą musiały złożyć wymagane dokumenty na poszczególnych wydziałach do 22 lipca. Ogłoszenie oficjalnych wyników rekrutacji nastąpi 29 lipca. Więcej informacji na stronie dla kandydata.