Archiwum wiadomości

Naukowiec z Indii zrealizuje swoje badania na naszej uczelni 09.06.2022 16:53

Sundar Rathnarajan, doktorant z Indian Institute of Technology Madras, przyjedzie do Szczecina w ramach konkursu na 24-miesięczne projekty badawcze POLONEZ BIS. Naukowiec dzięki otrzymanemu finansowaniu opracuje beton zbrojony zawierający w swoim składzie wodę morską.

 

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło wyniki POLONEZ BIS – pierwszego konkursu na 24-miesięczne projekty badawcze realizowane przez naukowców przyjeżdżających z zagranicy. Jego głównym celem jest rozwój kariery badaczy poprzez wsparcie ich międzynarodowej mobilności oraz finansowanie ambitnych projektów badawczych prowadzonych w najlepszych polskich ośrodkach.

W pierwszej edycji konkursu złożono 151 wniosków, z czego 50 konceptów zostało zakwalifikowanych do finansowania. Zrealizowanych zostanie 27 projektów z zakresu nauk ścisłych i technicznych, 14 z dziedziny nauk humanistycznych społecznych i o sztuce oraz 9 z dziedziny nauko życiu. 

Projekt doktoranta z Indii dot. zrównoważonego nano-modyfikowanego betonu mieszanego z wodą morską o wydłużonej trwałości i zostanie zrealizowany na Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska ZUT, pod okiem dr. hab. inż. Pawła Sikory, prof. ZUT. Łączna kwota finansowania to ponad milion zł.

Sundar wyraził swoje zainteresowanie przyjazdem do Polski na stronie konkursowej polonezbis.eu. Skontaktowałem się z nim i ustaliliśmy zakres projektu oraz wspólną tematykę badawczą. Następnie przygotował swój wniosek, który uzyskał finansowanie – mówi prof. Paweł Sikora.

Pochodzący z Indii doktorant, specjalizuje się w badaniach nad korozją betonów oraz wpływem domieszek do poprawy trwałości betonów cementowych. Posiada znaczący dorobek w tej dziedzinie i jest autorem wielu publikacji naukowych w wiodących czasopismach specjalistycznych. Studiuje na najlepszym uniwersytecie technicznym w Indiach - Indian Institute of Technology Madras. W lipcu uzyska tytuł doktora, a we wrześniu dołączy do Katedry Budownictwa Ogólnego, gdzie pod okiem naukowców z Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska ZUT, zrealizuje swój dwuletni projekt pt. „NanoSeaCon - Sustainable nano-modified seawater-mixed concrete with enhanced service life”.

75 proc. światowego zapotrzebowania na wodę słodką do produkcji betonu występuję w regionach, w których w najbliższych latach spodziewany jest niedobór wody. Państwa dotknięte brakiem wody (np. Indie), borykają się z niedoborem zasobów słodkiej wody przede wszystkim do zapewnienia podstawowych potrzeb. Zastosowanie wody morskiej przy produkcji betonu, wiąże się z ryzykiem korozji stali zbrojeniowej, natomiast wykorzystanie zbrojenia alternatywnego z wysokimi kosztami produkcji elementów betonowych, dlatego też możliwość zastosowania wody morskiej była przez wiele lat ograniczona – tłumaczy dr hab. inż. Paweł Sikora.

Projekt „NanoSeaCon” ma to zmienić poprzez opracowanie trwałego betonu zbrojonego zawierającego w swoim składzie wodę morską. Dzięki badaniom eksperymentalno-numerycznym, możliwe będzie opracowanie składów mieszanek betonowych z dodatkiem nanomateriałów o silnej reaktywności umożliwiających wiązanie chlorków zawartych w wodzie morskiej, co w konsekwencji zmniejszy bądź zniweluje zjawisko korozji stali zbrojeniowej.

Badania te, nie tylko pozwolą na rozwiązanie problemu zastosowania wody morskiej do produkcji betonu, ale przyczynią się również do opracowania składów mieszanek betonowych o niskim śladzie węglowym – mówi dr hab. inż. Paweł Sikora.

Projekt realizowany będzie przy współpracy zagranicznej z partnerami z Technische Universität Berlin (Niemcy) oraz Sejong University (Korea Południowa). Pełna lista rankingowa znajduje się na stronie Narodowego Centrum Nauki.

 

Fot. Archiwum prywatne