Archiwum wiadomości

Podpisaliśmy umowę z Państwową Inspekcją Pracy 26.10.2022 08:06

Umowę z Państwową Inspekcją Pracy - Okręgowym Inspektoratem Pracy w Szczecinie podpisał we wtorek, 25 października Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny oraz Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska.

 

Porozumienie zakłada współpracę opartą na transferze wiedzy, doświadczeń oraz innowacyjnych rozwiązań – wszystko to na rzecz podnoszenia poziomu wiedzy, praktycznego jej wykorzystania dla dobra społecznego.  

Dokument podpisał rektor ZUT prof. Jacek Wróbel, dziekan WBiIŚ prof. Anna Głowacka i Konrad Pachciarek z Okręgowego Inspektoratu Pracy w Szczecinie.

Porozumienie jest istotne z punktu widzenia naszej uczelni w zakresie kształcenia studentów. Każda nowa umowa skutkuje dla nas zwiększeniem oferty edukacyjnej, daje naszej młodzieży kolejne możliwości - mówi dr hab. inż. Jacek Wróbel, prof. ZUT

Obie strony zadeklarowały wspólne działania dotyczące badań, konferencji naukowych, paneli eksperckich, prowadzenia kursów, szkoleń, warsztatów z udziałem przedstawicieli obu stron

Uniwersytet chce promować i popularyzować zagadnienia związane z ochroną człowieka w środowisku pracy poprzez m.in. organizowanie konkursów oraz imprez o charakterze edukacyjnym.

Okręgowy Inspektor Pracy w Szczecinie wyraził gotowość zaangażowania się w działalność edukacyjną dotyczącą przekazywania wiedzy na temat prawnej ochrony pracy.

Zależy nam bardzo na tej współpracy. Z jednej strony dlatego, żeby studenci mieli świadomość, jak istotne są bezpieczeństwo i higiena pracy. Jeśli bowiem mają wykonywać obowiązki np. kierownika budowy, to dobrze byłoby, aby zwracali uwagę na to, jak zachowują się ich pracownicy na budowie, bo to może uratować im życie - wyjaśnia Okręgowy Inspektor Pracy, Konrad Pachciarek.  

Chcielibyśmy, aby absolwenci tego wydziału, zasilili w przyszłości nasze szeregi. Młodzi ludzie, którzy będą przygotowani merytorycznie, na pewno wniosą nową jakość do naszej pracy. Liczę na to, że będziemy wymieniali się doświadczeniami, wiedzą i obie strony na tym skorzystają – dodał Pachciarek.