Archiwum wiadomości

Znamy wyniki ewaluacji. Tak oceniono nasze dyscypliny 29.07.2022 12:45

Dwie dyscypliny z kategorią A, jedenaście z kategorią B+ oraz jedna z kategorią B. Tak wyglądają wyniki ewaluacji działalności naukowej naszego Uniwersytetu za lata 2017-2021.

 

28 lipca br. otrzymaliśmy decyzję  z Ministerstwa Edukacji i Nauki o wynikach ewaluacji naukowej za lata 2017-2021.

Przy ocenie brano pod uwagę osiągnięcia pracowników naszego Uniwersytetu, tj. jakość  publikacji, wysokość środków finansowych pozyskanych w ramach realizowanych projektów badawczych oraz wpływ prowadzonych badań naukowych na gospodarkę i społeczeństwo. Poszczególnym dyscyplinom przyznawano kategorie naukowe: A+, A, B+, B, C, od których zależy m.in. możliwość prowadzenia studiów o profilu ogólnoakademickim i nadawania stopni naukowych doktora i doktora habilitowanego, a także kwota subwencji, które jednostki naukowe otrzymują z budżetu państwa.

Wyniki ewaluacji dla Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego są zadowalające. Potwierdzają wysoki poziom m.in. prowadzonych badań naukowych. Trzynaście dyscyplin spośród 14. zgłoszonych do ewaluacji na naszym Uniwersytecie będzie miało pełne prawa akademickie.

Kategorię A uzyskały dwie dyscypliny naukowe: inżynieria materiałowa oraz rolnictwo i ogrodnictwo, kategorię B+ uzyskały:

- architektura i urbanistyka;

-automatyka, elektronika i elektrotechnika;

- informatyka techniczna i telekomunikacja;

- inżynieria chemiczna;

- inżynieria lądowa i transport;

- inżynieria mechaniczna;

- inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka;

- technologia żywności i żywienia;

- zootechnika i rybactwo;

- ekonomia i finanse;

- nauki chemiczne.

Dyscyplina sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki uzyskała kategorię B.

Mając na uwadze przyjęte przez MEiN reguły ewaluacji dla dyscyplin inżynieryjno- technicznych i rolniczych, przy dużej konkurencyjności jednostek naukowo-badawczych w Polsce, jesteśmy zadowoleni z uzyskanych kategorii naukowych naszych dyscyplin. Kategorie przyznano na 4 lata, czyli na okres do kolejnej ewaluacji.