Aktualności

Konsultacje publiczne projektu Programu Współpracy INTERREG Południowy Bałtyk 2021-2027 16.09.2021 14:07

Rozpoczynają się konsultacje publiczne projektu Programu Współpracy INTERREG Południowy Bałtyk 2021-2027 oraz projektu raportu Oddziaływania na Środowisko.

 

Udział w konsultacjach mogą wziąć wszyscy zainteresowani aplikowaniem do Programu INTERREG Południowy Bałtyk 2021-2027, w szczególności przedstawiciele zachodniopomorskich samorządów terytorialnych, partnerów społeczno-gospodarczych, administracji rządowej, organizacji pozarządowych (NGOs), MŚP, środowisk akademickich oraz innych instytucji i organizacji. Bardzo proszę o rozpowszechnienie informacji w swoich instytucjach.

Spotkanie konsultacyjne odbędzie się 23 września 2021 w formie online od godziny 09.00 do 12.30

Celem  konsultacji będzie zaprezentowanie przez ekspertów projektów dokumentów programowych oraz zebranie pierwszych opinii i uwag na temat kierunków wsparcia proponowanych w Programie, a także szczegółowe poinformowanie o sposobie zgłaszania uwag pisemnie.

Spotkanie JEST BEZPŁATNE i będzie prowadzone w języku polskim.

Link do rejestracji na wydarzenie:
zoom.us/meeting/register/tJIrf-qtqTojHNHQ25BIpgmi-naYdAlH1yRh

 

UWAGA: W tym samym dniu, tj 23 września od godziny 13.00 odbędzie się w formie online spotkanie informacyjne ze Wspólnym Sekretariatem Programu Południowy Bałtyk w temacie nowego, rozpoczynającego się już teraz NABORU DO SEED MONEY.

Webinarium informacyjne odbędzie się tuż po spotkaniu w ramach konsultacji publicznych projektu programu Interreg Południowy Bałtyk 2021-2027, tj. w dniu 23 września 2021 roku o godzinie 13:00. 

"Seed money" to tzw. projekty zalążkowe, które mają na celu umożliwić beneficjentom przygotowanie pełnej koncepcji projektu do złożenia w naborach na projekty regularne. 

Pozyskane środki mają pomóc w realizacji takich działań jak: poszukiwanie partnerstwa, zlecenie analizy kluczowej do opisania problematyki projektu, organizacji warsztatów i spotkań partnerstkich.

Podstawowe dane:

·         Wartość maksymalna projektu do 40.000 EUR

·         Minimalne partnerstwo - 2 partnerów z 2 różnych krajów (partnerzy z obszaru kwalifikowalnego)

·         Wskaźniki - przygotowanie koncepcji projektu (do 25.000 EUR) oraz organizacja co najmniej jednego wspólnego warsztatu (spotkanie stacjonarne/hybrydowe do 15.000 EUR lub spotkanie online do 7.000 EUR)

Możliwość rejestracji pod adresem:

cpe-gov-pl.zoom.us/meeting/register/tJEkcuyupz8qEtx-s0oMfWldNDiQ7x4qPg1b