Archiwum aktualności

II konkurs w programie NEON - Przemysł 4.0 15.02.2023 09:49

Nabór w ramach wspólnego przedsięwzięcia NCBR i PKN Orlen - NEON II na najlepsze rozwiązanie w kategorii Przemysł 4.0 w dziedzinie ochrony przed korozją dla przemysłu rafineryjno – petrochemicznego

 

II konkurs w ramach Wspólnego Przedsięwzięcia NEON obejmuje zagadnienie badawcze – Innowacyjne systemy monitoringu korozji oraz działania obniżające jej negatywny wpływ na instalacje produkcyjne. Zagadnienie obejmuje następujące tematy:

1.1. Aplikacja do monitorowania i predykcji korozji na instalacjach przemysłowych branży rafineryjno-petrochemicznej zawierająca moduły machine learning.

1.2. Innowacyjne urządzenie/system do monitorowania czynników korozjogennych w strumieniach węglowodorowych oraz wodnych w czasie rzeczywistym (online), w tym zawartości związków i pierwiastków wpływających na przyspieszenie korozji oraz detekcja – wraz z lokalizacją w obrębie instalacji – i monitoring szybkości różnych rodzajów korozji (równomiernej, wżerowej, naprężeniowej, wodorowej, podosadowej, siarczkowej oraz spowodowanej przez kwasy naftenowe).

1.3. Telemetryczny system centralnego nadzoru nad prawidłowością funkcjonowania ochrony katodowej zbiorników podziemnych wraz z mapą interaktywną zdarzeń awaryjnych.

Termin składania wniosków

Od 27 stycznia 2023 r. do 31 marca 2023 r.

Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Wnioskodawcy mogą składać wnioski wyłącznie za pośrednictwem systemu informatycznego LSI.

Maksymalna wartość finansowania w konkursie (dofinansowanie NCBR + środki finansowe  płatne przez PKN ORLEN) wynosi 8 mln zł.

Poziom dofinansowania na realizację prac w projekcie dla jednostek naukowych wynosi do 100% kosztów kwalifikowalnych, natomiast dla przedsiębiorstw zgodnie z pomocą publiczną.

Szczegółowe informacje

Opiekunem konkursu w Dziale Projektów Strategicznych jest Karolina Puchalska: kpuchalska@zut.edu.pl; 91 449 40 91