Archiwum aktualności

Konkurs w ramach Strategicznego Programu Badań Naukowych i Prac Rozwojowych GOSPOSTRATEG V 08.01.2021 14:44

Celem głównym Programu GOSPOSTRATEG jest wzrost wykorzystania w perspektywie do 2028 r. rezultatów badań społeczno-ekonomicznych w kształtowaniu krajowych i regionalnych polityk rozwojowych. Piąty konkurs w ramach Programu ma na celu wybór wykonawców tzw. projektów zamawianych i obejmuje trzy zagadnienia badawcze, zgłoszone przez Ministerstwo Infrastruktury, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

 

W projekcie mogą wziąć udział konsorcja jednostek naukowych, w których skład wchodzi maksymalnie pięć podmiotów:

Dofinansowanie można przeznaczyć na realizację badań podstawowych, badań przemysłowych, prac rozwojowych oraz prac przedwdrożeniowych (obowiązkowych w projekcie).

Zakres tematyczny konkursu:

 1. Analiza skali wykluczenia komunikacyjnego na obszarze Polski wraz z rekomendacjami zmian legislacyjnych w kontekście publicznego transportu zbiorowego;

2. Opracowanie systemu jakościowej i ilościowej analizy składu gatunkowego produktów rybnych metodami genetyki molekularnej i spektroskopowymi spełniającymi wymogi prawa Unii Europejskiej;

3. Krajowy agregator danych o cyfrowym dziedzictwie kulturowym.

Dofinansowanie:

Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych dla projektu dotyczącego zagadnienia badawczego nr 1 wynosi 4 000 000 zł.

Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych dla projektu dotyczącego zagadnienia badawczego nr 2 wynosi 12 000 000 zł.

Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych dla projektu dotyczącego zagadnienia badawczego nr 3 wynosi 9 000 000 zł.

Poziom dofinansowania na realizację prac w projekcie wynosi 100% kosztów kwalifikowalnych dla jednostek naukowych realizujących projekty w ramach swojej działalności niegospodarczej.

Rozpoczęcie naboru wniosków: 5 lutego 2021 r.

Zakończenie naboru wniosków: 19 kwietnia 2021 r., do godz. 16:00

Szczegółowe informacje o konkursie