Archiwum aktualności

Możliwość konsultacji idei projektowych w ramach programu INTERREG Południowy Baltyk 16.11.2022 13:28

Zbliża się termin ogłoszenia pierwszego naboru wniosków w Programie Interreg Południowy Bałtyk 2021-2027, który rozpocznie się z końcem listopada – 29.11 i będzie trwał dwa miesiące. Nabór będzie dotyczył projektów regularnych ze wszystkich priorytetów programu.

Zakres tematyczny programu na lata 2021-2027 obejmuje następujące priorytety:

1. Innowacyjny Południowy Bałtyk:

1.1          Cyfryzacja regionu

1.2          Budowanie łączności regionu poprzez internacjonalizację

2. Zrównoważony Południowy Bałtyk:

2.1          Wsparcie przejścia na zieloną energię

2.2          Promowanie zrównoważonego wykorzystania wody

2.3          Wspieranie rozwoju w obiegu zamkniętym i bardziej zasobooszczędnym

3. Atrakcyjny Południowy Bałtyk – aktywny potencjał turystyczny i kulturowy obszaru Południowego Bałtyku.

4. Aktywny Południowy Bałtyk –  poprawa zarządzania współpracą.

Szczegóły (format:  docx, rozmiar:  26 KB)

Informacja o konkursie zostanie opublikowana w dniu ogłoszenia na stronie www.southbaltic.eu ze wszystkimi wymaganiami.

Uprzejmie informuję o możliwości zapewnienia indywidualnych i dedykowanych pomysłom projektowym konsultacji pomysłów w Szczecinie lub/i Koszalinie z pracownikami Wspólnego Sekretariatu Programu z Gdańska- przewidziane na I tydzień grudnia (ostateczna data będzie uzgodniona z Sekretariatem Technicznym i podana do wiadomości w terminie późniejszym).

Zainteresowane osoby proszę o wypełnienie krótkiego szablonu konsultacji (format:  docx, rozmiar:  2,91 MB) i odesłanie go możliwie do 18 listopada br. na adres mailowy Marzena.Pietrzyk@zut.edu.pl

Jeśli ten termin nie może być przez Państwa dochowany, to proszę choć o krotką informację, czy będziecie Państwo chcieli mieć skonsultowaną ideę projektu (po to, by wliczyć instytucję do liczby chętnych), a sam draft dosłać w terminie późniejszym. Draft służy również do zainicjowania procesu poszukiwania partnerów do projektu, w czym aktywnie pomaga Punkt Kontaktowy Urzędu Marszałkowskiego w Szczecinie.